Novemberi Levéltári Esték

Időpont: 
2017. november 22. - 16:30 - 18:00
Helyszín: 
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (Szolnok, Pozsonyi út 40-42.)

2017. évi utolsó Levéltári esték előadónk Cseh Dániel, aki Jászberény 19-20. századi politika-, társadalom- és gazdaságtörténetét, valamint Magyarország vidéktörténetét kutatja 1945 után. Ezúttal Jászberény második világháború utáni megpróbáltatásait, a településen végbemenő elitváltásokat, a kommunisták lopakodó, majd egyre nyíltabb térnyerését és végül hatalomra kerülését teszi vizsgálódásai tárgyává. Bemutatja a rendszer megváltozásának minden területre (politikai irányítás, gazdaság, kultúra, tulajdonviszonyok) kiterjedő jellegét, és az erőszakos és/vagy törvénytelen hatalomátvétel egyetemes témájának egy kis közösségen belüli megvalósulását. Kutatásait elsősorban levéltári forrásokra, valamint az egykorú sajtó tudósításaira és az érintettek visszaemlékezéseire alapozta.