XII. Egyházi szervek

2.Csornai Premontrei Prépostság Magánlevéltára iratai1135–1941.11,44ifm.
 (Lásd: Csornai Premontrei Prépostság Levéltára)   
     
5.Soproni Isteni Megváltó Leányai Rendjének iratai1863–1950.3,65ifm.
 (Lásd: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregá­ciója)   
     
8.Evangélikus Konvent iratai1844–1920.0,97ifm.
 (Lásd: Soproni evangélikus Egyházkerület Levéltára)