I. világháborús emlékművek (Zámoly)

Zámoly

Avatás: 1929. december 8.   

Alkotó: Havranek Lajos

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta Zámoly község képviselő-testületének 1926. február 9-én hozott határozatát, amelyben arról döntöttek, hogy egy szobor felállításával örökítik meg a világháborúban elesett hősök emlékét. Az elöljárók a költségekre húszmillió koronát irányoztak elő, amit pótadóból kívántak fedezni.[1]

Az emlékművet végül 1929. december 8-án avatták fel, a korabeli sajtó így tudósított az eseményről: „A Fejér megyei Zámoly község tegnap délután leplezte le nyolcvankét hősi halottnak emlékére emelt hősi emlékművet szép ünnepély keretében. Dr. Jeszenszky Antal járási főszolgabíró lelkes megnyitóbeszéde vezette be az ünnepélyt, majd dr. Simon András, a kerület országgyűlési képviselője tartott nagyhatású ünnepi beszédet. A vármegye képviseletében dr. Lautmann Géza vármegyei főjegyző[2] szép szavakkal átadta az emlékművet a község gondozásába. A község képviseletében Perl Jenő községi jegyző vette át a szobrot, amelyet az átadás előtt Gulyás Kornél református lelkész lendületes szavakkal áldott meg. Két hadiárva szavalata és a helybeli dalárda számai emelték az ünnepély hazafias hangulatát. Az ünnepélyen megjelent a székesfehérvári vegyesdandár-parancsnokságának képviseletében Brokes Béla ezredes. A szomszédos községek küldöttségei, valamint a helybeli testületek és intézmények koszorút helyeztek el a szoborra. Az emlékmű Havranek Antal Lajos sikerült alkotása.[3]

Az alkotáson a katona fölött a következő felirat olvasható: „Erdélyért 1940 Beke Ferenc

Az emlékmű hátoldalán az első világháború áldozatainak névsora fölé egy második világháborús emléktáblát is elhelyeztek, ám az elhelyezés ideje sajnos nem ismert.

Az alkotást az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával felújították 2017-ben. A munkálatokat Balogh István kőfaragó mester végezte.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1926. 259. p.

[2]Helyesen: dr. Lauschmann Géza, aki 1929-ben Fejér vármegye másodfőjegyzője volt, a főjegyző abban az időszakban dabasi Halász Géza. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TisztiCimtar_1929/?query=lauschmann%20g%C3%A9za%201929&pg=64&layout=s

[3]MTI Hírarchívum 1929. december 9., 12. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

Fejér Megyei Hírlap. 2018. december 5. 6. p.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Zámolyi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2018.