I. világháborús emlékművek (Vértesacsa)

Vértesacsa

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Vértesacsa község képviselő-testülete 1923. szeptember 24-én és október 13-án határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. Ennek költségeire ötvenkét mázsa búza értéket, a mellékköltségekre pedig huszonöt mázsa búza értéket szavaztak meg, amely összeget elsősorban önkéntes adományokból kívántak begyűjteni. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, ám nem hagyta azt jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, a nemes cél elérésére pedig egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, majd a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak újból.[1] Néhány évvel később, 1927. december 19-én viszont már jóváhagyták a vértesacsai képviselő-testületnek azt az áprilisi határozatát, amelyben a községháza falára helyezendő emléktábláról döntöttek. A táblát a Képzőművészek és Iparművészek Országos Gazdasági Szövetségétől rendelték ezerhatszáz pengős áron.[2] Az emléktábla avatásának időpontja nem ismert.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 777. p.

[2] Uo. 1927. 340. p.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Vértesacsai első világháborús emléktábla. Fotó: Gulyás Anita 2018.