I. világháborús emlékművek (Velence)

Velence

EMLÉKMŰ                                     EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1990. november 3.

Alkotó: Richter Ferenc

A két világháború hőseinek és áldozatainak velencei emlékművét 1990. november 3-án avatták fel.[1] A Fejér Megyei Hírlap 1990. október 26-i írásából az előzmények is kiderülnek, többek között az is kirajzolódik, hogy sok évnyi próbálkozás után sikerült csak megépíteni az emlékművet. A lakosság százharmincötezer forintot adományozott a célra, és ugyanennyi összeggel járult hozzá az önkormányzat is. A hét méter magas obeliszk Szigeti Gyula tervei alapján készült, Richter Ferenc sírkőkészítő munkája révén.[2]

Az emlékmű 2004 tavaszán helyreállításra került,[3] a Velencei Értéktár Bizottság pedig 2015. november 9-én a Velencei Értéktár részének nyilvánította.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Velence. 1990. november 15.

[2]Fejér Megyei Hírlap. 1990. október 26. 3. p.

[3]MNL FML XXIV. 1351a. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Velence. 2004. február 16.

Fejér Megyei Hírlap. 1990. október 26.

Fejér Megyei Hírlap. 1990. november 5.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

Velencei világháborús emlékmű. Kovács Attiláné 2019.

 

EMLÉKTÁBLA                                    EMLÉKMŰ

Avatás: 1925. december 6.

Alkotó: Pongrácz, feliratok: Rákos Béla

Velencén a régi községháza falán található az első világháborús emléktábla, amelyet 1925. december 6-án avattak fel. A Székesfehérvári járás főszolgabírájának egy 1927. évi körrendeletére adott válaszban, amelyben a hősi emlékmű készítőjéről is jelenteni kellett, Velence község elöljárói Pongrácz szobrászművészt említették meg, a táblára a feliratokat pedig Rákos Béla székesfehérvári kőfaragó készítette.[5]

Jegyzetek

[5]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

Velencei első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2016.

Velencei első világháborús emléktábla. Fotó: Lovas Andrea 2016.