I. világháborús emlékművek (Vajta)

Vajta

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Vajta község képviselő-testülete 1923. szeptember 11-én határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. Ennek költségeire nyolcvan mázsa búza értéket szavaztak meg. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű, emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak újból.[1] Az elöljárók az 1937. évi költségvetésben a hősi emlékmű létesítésére száz pengőt szavaztak meg.[2]

További adatok nem ismeretesek arról, hogy a vajtai első, és egyben második világháborús emlékművet mikor állították fel.

A község képviselő-testülete 2013 novemberében arról döntött, hogy LEADER pályázat keretében a hősi emlékmű felújítására és térkövezésre 2 100 000 Ft értékben nyújt be támogatási kérelmet. Az ÁFÁ-t az önkormányzat saját erőként biztosította.[3] Az önkormányzat a pályázaton elnyert támogatás segítségével elvégezte a felújítást.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 771. p.

[2]MNL FML V. 177a. Vajta nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1936. 190. p.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó:Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó:Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Vajtai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.