I. világháborús emlékművek (Tordas)

Tordas

Avatás: 1937. június 27.

Alkotó: Halmágyi István

Tordason a képviselő-testület 1932 októberében határozatot hozott a hősi szoboralap és a felállítandó emlékmű helyszínéül szolgáló hősi liget létesítéséről.[1] Néhány év múlva, 1936 júniusában a községi jegyző kérte az elöljárókat, hogy vizsgálják felül a hősi szoborbizottság és a Varga Benő kőfaragó között kötött szerződést. A döntés megszületett, mely szerint: „A képviselő-testület a Varga Benő bicskei kőfaragó mesterrel megkötött szerződést, amelynél fogva nevezett a 340x340 cm lépcsőzetes alapon álló, összesen 650 cm magas zsámbéki fagyálló terméskőből való, az alsó részén téglalap alakú, hősök neveit magában foglaló, elsőrendű márványtáblák elhelyezésére szolgáló oszlopon nyugvó, szögletes oszlopon elhelyezett, Spalt János budapesti szobrászművész által tervezett 176 cm széles és 67 cm magas, karmai közt görbe kardot tartó, kiterjesztett szárnyú, bronzból öntött turulmadarat köteles felavatásra készen felállítani 1900 pengő összköltségért, a Hősi Emlékmű Bíráló Bizottságnak jóváhagyásától feltételezetten a maga részéről jóváhagyja. A hősi szoborbizottság által kötött szerződés jóváhagyandó volt, mert a monumentális emlékmű művészi szempontból is kifogástalan, a község hősi halottainak emlékéhez is méltó, a költségek szempontjából pedig annyira előnyös, hogy azt más viszonyok között kétszeres, vagy háromszoros összegért lehetne csak elkészíteni. A rendelkezésre álló csekély összeg miatt az emlékmű létesítése pályázat útján nem volt eszközölhető, mert a pályázat esetén a hősi szoboralap újabb felesleges megterhelésnek lenne kitéve. Jelen határozat jóváhagyásra felterjesztendő. A hősi emlékmű felállítása a községi pénztárt nem terheli, mert a szükséges összeg adományokból befolyt és az a hősi szoboralapban van külön kezelve.”[2]

Az elkészült alkotáson viszont nem látható az említett turulmadár, az emlékmű egy dombormű, egy vigyázban álló katona, esküre emelt kézzel, és a szignó szerint Halmágyi István készítette.

Az ünnepélyes avatásra 1937. június 27-én került sor, József főherceg mondta az avatóbeszédet, és az átadáson többek között jelen volt az akkori megyei főispán, illetve a váli főszolgabíró is.[3]

Időközben második világháborús emlékkövet helyeztek el az emlékmű mellett, majd a felújításra is sor került 2017-ben. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsága ötszázezer forinttal támogatta a költségeket. A szobor megtisztítását Varga Ernő műköves végezte el. Az emlékműállítás 80. évfordulója alkalmából tartott avatáson Juhász Csaba polgármester mondta az ünnepi beszédet.[4]

Jegyzetek

[1] MNL FML V. 176a. Tordas nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1932. 217. p.

[2] Uo. 1936. 354. p.

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Bödő István - Czetz Balázs - Dakó Péter - Vitek Gábor 2014: Tordas. 94. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2017. augusztus 7. 4. p.

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Tordasi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.