I. világháborús emlékművek (Szár)

Szár

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Szár község képviselő-testülete 1923. szeptember 26-án határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. Ennek költségeire 71 mázsa búza értéket szavaztak meg, az összeget elsősorban önkéntes adományokból kívánták begyűjteni. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, nem hagyta jóvá azt. Véleményük szerint a nemes cél elérése érdekében egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítása is elegendőnek bizonyulna. A bizottság ezt követően utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, majd a község anyagi viszonyainak megfelelően hozzanak róla határozatot.[1] Az első és második világháborús emléktáblák a községháza falán kerültek később elhelyezésre, amelyek alkotója és avatásuk időpontja azonban nem ismert.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 779. p.

Szári világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Szári világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Szári világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Szári világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Szári világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2018.