I. világháborús emlékművek (Szabadhídvég)

Szabadhídvég

Avatás: 1924. november 2.

Alkotó: Debreczeny Tivadar

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Schaeffner Béla nyugalmazott százados kereste fel a községet 1924. február 26-án, majd a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését, célját, és kérte, hogy a község méltó emléket állítson az elesett hősöknek. A felszólalás után a képviselő-testület határozatot hozott a település világháborúban elesett hősei emlékének megörökítéséről. Kiválasztották a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság révén jóváhagyott 2. számú, Debreczeny Tivadar szobrász által készített tervet, melynek költségét, a 75 mázsa búza értéket, a mellékköltségekre pedig 25 métermázsa búza értéket megszavaztak. A képviselő-testület utasította az elöljáróságot, hogy a megszavazott összeget vesse ki és az adózó polgároktól szedje be, illetve folyósítsa a hősök emlékének megörökítésére rendezett műkedvelő előadások jövedelméből. A képviselő-testület úgy tervezte, hogy a nevek arany betűkkel a talapzat négy oldalára állítandó szürke csiszolt márványlapra legyenek vésve, az emlékmű felállítását és ünnepélyes leleplezését pedig 1924. június 2-ra határozták meg.

A község elöljárói az elkészült szobor avatóünnepségére Somogy vármegye alispánját 1924. október 26-ára hívták meg, aki elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, és képviseletével a járási főszolgabírót bízta meg.[1] A szabadhidvégi emlékművet végül az Új-Somogy című újság tudósítása szerint a falu főterén 1924. november 2-án avatták fel.[2]

Évtizedek múlva, 1992. március 15-én egy második világháborús emlékművet avattak fel a közelében, és ebben az időszakban az első világháborús emlékművet is felújították.[3]

A szabadhídvégi képviselő-testület 2011-ben döntött a két emlékmű rendbetételéről. Az állagmegóvó tisztításokat homokfúvással végezték el az alkotásokon.[4]

Jegyzetek

[1] MNL SML IV. 405b. Somogy vármegye alispánjának közigazgatási iratai. 6568/1940.

[2] Új-Somogy. 1924. november 4. 3. p.

[3] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Szabadhidvég. 1992. március 26.

MNL SML IV. 405b. Somogy vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. 1940. 6568.gysz. 3444. d.

MNL SML IV. 405b. Somogy vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. 1940. 6568.gysz. 3444. d.

Fejér Megyei Hírlap. 2000. szeptember 9. 11. p.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Szabadhídvégi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.