I. világháborús emlékművek (Szabadbattyán-Falubattyán)

Szabadbattyán–Falubattyán

Avatás: 1924. június 21.

Alkotó: Gajdátsy Ferenc

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Schaeffner Béla kereste fel a községet 1923. szeptember 9-én, majd a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését, célját, és kérte, hogy a község méltó emléket állítson az elesett hősöknek. A felszólalás után a képviselő-testület határozatot hozott a település világháborúban elesett hősei emlékének megörökítéséről. Kiválasztották a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság által jóváhagyott Gajdátsy Ferenc szobrász által készített tervet, melynek költségét, a húsz métermázsa búza értéket, a mellékköltségekre pedig öt métermázsa búza értéket megszavazták.Az emlékmű felállítását és ünnepélyes leleplezését 1924. március 15-re tervezték.[1] Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága a határozatot jóváhagyta.[2] A község elöljáróinak az elkészült hősi emlékműről tájékoztatást kellett küldeniük a Székesfehérvári járás főszolgabírájának 1927-ben, a falubattyáni jelentésből kiderült, hogy az avatás 1924. június 21-én történt.[3] Az emlékmű a református templom kertjében található.

Szabadbattyán önkormányzata 1992-ben az egyházakkal együttműködésben alapítványt hozott létre második világháborús emlékművek létesítésére.[4] Ekkor került sor a település mindkét emlékművének átalakítására.Mind a római katolikus, mind a református templom előtt álló első világháborús alkotást második világháborús emléktáblákkal egészítették ki. Az emlékművek ünnepélyes átadása 1992. november 1-jén történt.[5]

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával 2016-ban felújították a református templom előtt álló emlékművet.[6] A munkálatokat és a gránit tábla készítését a Fehérvár Sírkő végezte.[7]

Jegyzetek

[1] MNL FML V. 122a. Falubattyán község iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1923. 177. p.

[2] MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 783. p.

[3] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

[4] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Szabadbattyán. 1992. november 30.

[5] Fejér Megyei Hírlap. 1992. november 2.,2. p.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

Fejérmegyei Napló. 1924. július 6.

Fejér Megyei Hírlap. 1992. november 2.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2012.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Falubattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.