I. világháborús emlékművek (Söréd)

Söréd

Avatás: 1932. június 5.

Alkotó: Wendl Gerő

Az emlékművet a rajtatalálható feliratok szerint Wendl Gerő móri kőfaragó készítette 1932-ben. Az avatás 1932. június 5-én történt, amelyről a korabeli sajtó így tudósított:„Söréd községben tegnap avatták fel ünnepélyesen a hősi emlékművet. Az ünnepségen a kormányzó képviseletében megjelent Széchényi Viktor gróf főispán is. A tábori misét és az avató beszédet dr. Potyondy Imre székesfehérvári kanonok mondotta.[1]

Évtizedekkel később, 1994-ben az 1848-1849-es szabadságharc, a második világháború, és az 1956-os forradalom emléktábláival egészítették ki az alkotást.[2]

Söréd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2004-ben pályázatot nyújtott be a SAPARD "Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése" témában a község központjának rendezésére. A beruházás teljes költsége 11 951 976 Ft volt, amelyből 8 963 982 Ft-ot sikerült támogatásként elnyerni.[3] A munkálatok a hősi emlékmű felújításával kezdődtek, a műszaki átadás pedig 2004 novemberében történt.[4]

Jegyzetek

[1]MTI Hírarchívum 1932. június 6.,36. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

[2]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Söréd. 1994. október 26.

[4]MNL FML XXIV. 1351a. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Söréd. 2004. november 24.

Sörédi emlékmű. MNL FML XV. 33. 18. d. Söréd 1987.

Sörédi emlékmű. MNL FML XV. 33. 18. d. Söréd 1987.

Sörédi emlékmű. MNL FML XV. 33. 18. d. Söréd 1987.

Fejér Megyei Hírlap. 2004. november 17. 3. p.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sörédi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.