I. világháborús emlékművek (Soponya-Nagyláng)

Soponya-Nagyláng

Avatás: 1926

Alkotó: Keviczky Hugó

Nagyláng község elöljáróinak az elkészült hősi emlékműről kellett tájékoztatást küldeniük a Székesfehérvári járás főszolgabírájának 1927-ben. Ekkor a hősi emlékmű készítőjére is rákérdeztek, az elöljárók Keviczky Hugó székesfehérvári szobrászművészt említették meg alkotóként.[1] Az emlékmű felállításának körülményeit a következőképp összegezték: „Jelentem, hogy az itt 1926-ban felállított hősi emlékművet Zichy János gróf állítatta, így ez ügyben a község határozatot nem hozott, s egyáltalán ez az ügy hatósági eljárás alá nem került.[2]

Néhány év múlva, 1930 szeptemberében az áldozatok emlékére kialakították a hősök kertjét, amelyről a korabeli tudósítás így számolt be: „Ünnepélyes keretek között avatták fel Nagylángon a hősök kertjét. A község részére Zichy János gróf adományozott erre a célra egy telket, amelybe az 52 hősi halott emlékére azok családtagjai egy-egy fát ültettek, a fákat a hősök emléktáblájával jelölték meg, és azok  ápolásáról a család fog gondoskodni. A gróf egy Szent Imre szobrot ajándékozott most, amelyet a kert közepében helyeztek el, és ünnepélyes keretek között a grófi család, a környék intelligenciájának és a község lakosságának jelenlétében felavatta. Az ünnepi beszédet Zichy János gróf mondotta, míg a felavatást Horváth Imre kerületiesperes végezte.[3]

Az ekkor ültetett fákról kapta a kert a Gesztenyés nevet, és az első világháborús emlékmű mellé később a második világháborús áldozatok emlékművét is ide állították. Az idők során a megemlékezéseken kívül nem fordítottak nagy gondot a területre, de 2012-ben rendbe tették a kertet, és minden áldozatnak tűzzománc táblával ellátott fejfát állítottak.[4]

A képviselő-testület 2017-ben elhatározta a soponyai és a nagylángi első világháborús emlékmű felújítását.[5]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

[2] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek.2637/1928.

[3] MTI Hírarchívum 1930. szeptember 3., 13. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

[5] Fejér Megyei Hírlap. 2017. április 12. 5. p.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Soponya-Nagylángi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Fejér Megyei Hírlap. 2017. április 12. 5. p.