I. világháborús emlékművek (Sárszentmiháy)

Sárszentmihály

Avatás: 1927. június 5.

Alkotó: Istók János

Sárszentmihályon az 1924. október 2-i közgyűlésen a jegyző arra tett javaslatot, hogy a környék községeinek példájára állítsanak emlékművet a világháború hősi halottainak. A képviselő-testület az indítványt elfogadva határozatot hozott az elesett hősök emlékének megörökítéséről, és ezer aranykoronát szavazott meg erre a célra.[1] Decemberben a magas költségektől tartva újabb ezer aranykoronát állítottak be a költségvetésbe az emlékmű felállítására,[2] és Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága mindkét határozatot jóváhagyta.[3] Miután az Arany Mihály községi jegyző által bemutatott minták közül a korábban választott szoborbizottság egyet sem talált alkalmasnak, 1926 januárjában felkérték gróf Széchényi Viktort, hogy Budapesten válasszon ki egy megfelelő szobrot, és azt rendelje meg. Az emlékszobor helyének kiválasztásánál három lehetőség került szóba, a református templomkert, a Fő utcának az országút felőli torkolata, valamit a községházával szemben lévő Márkus-féle telek.[4] Az emlékmű helyszínéről a szoborbizottság tagjai többszöri tárgyalás után sem tudtak megegyezni. Végül törvényhatósági utasításra a Márkus-féle telket vásárolták meg.[5] Gróf Széchényi Viktor az 1926. augusztus 2-i közgyűlésen arról számolt be, hogy megállapodott Istók János szobrászművésszel egy hősi emlékmű elkészítéséről.[6] A szobor teljes árát kifizették a művésznek, és ezzel a rendelkezésre álló forrás teljesen ki is merült. Mivel a szobor hazaszállítása, a hősi halottak neveinek bevésése, a talapzat elkészítése, a szobor felállítása és az ünnepély rendezése még tetemes összeget igényelt, így a jegyző arra kérte a képviselő-testületet, hogy határozzanak a költségek biztosításáról.[7] Végül az elöljárók az előző évi megtakarításból fedezték a hátralévő kiadásokat.[8] A községi jegyző 1927. június 14-én beszámolt a hősi emlékművel és a leleplezési ünnepséggel kapcsolatos költségekről, amely szerint a szobor készítéséért 4000 pengőt, a helyének vételáráért 560 pengőt, a kerítéséért 1200 pengőt, a nevek felvéséséért 316 pengőt, a lépcsőfeljárat kerítéséért 14,99 pengőt, a szobor bevonásáért kárpitosnak 41,7 pengőt, a szobor bevonásához vett anyagért 46,80 pengőt, az ünnepélyen elszívott szivarért 20,44 pengőt, vendéglátási költségért 296 pengőt, illetve 60 pengőt, a szobor felállítási költségéért 458,16 pengőt, a szobor hazaszállítási költségéért 103,30 pengőt, összesen 7116,69 pengőt fizettek ki. A képviselő-testület tudomásul vette az elszámolást, és ezen a közgyűlésen a június 5-én tartott avatásról is megemlékeztek.[9]

A második világháborúban az emlékmű sérüléseket szenvedett,[10] felújításáról nincsenek adatok.

Az emlékművet a rajtaolvasható felirat szerint 1991-ben második világháborús áldozatok neveit tartalmazó emléktáblákkal egészítették ki.

Jegyzetek

[1]MNL FML V. 166a. Sárszentmihályi körjegyzőség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1924. 305. p.

[2] Uo. 1924. 319. p.

[3]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1925. 84. p.

[4]MNL FML V. 166a. Sárszentmihályi körjegyzőség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1926. 351. p.

[5]Uo. 1927. 1. p.

[6] Uo. 1926. 369. p.

[7] Uo. 1926. 370. p.

[8] Uo. 1926. 376. p.

[9] Uo. 1927. 23. p.

[10]MNL FML IV. 405b. Fejér vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. Háborús károk. 522/1945.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

Sárszentmihályi képeslap 1949. MNL FML XV. 24e. Képeslapok

Hozománykönyv. Fejér megye településeinek hozománya Magyarország EU-csatlakozásának tiszteletére. 2003. Székesfehérvár. 187. p.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárszentmihályi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.