I. világháborús emlékművek (Sárkeresztes)

Sárkeresztes

Avatás: 1928. június 17.

Alkotó: Havranek Antal és Havranek Lajos

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta a sárkeresztesi képviselő-testület 1925. október 11-én hozott határozatát, amelyben kimondták a háborúban elesett hősök emlékének megörökítését és a költségekre harmincmillió koronát szavaztak meg.[1] Az elöljárók a mű elkészítésével kapcsolatban Havranek Antal és Havranek Lajos székesfehérvári szobrászok cégével kötöttek szerződést.[2] A képviselő-testület a hősi szobor anyagát az először elhatározott sóskúti kő helyett haraszti kőre változtatta 1928 márciusában 850 pengő többletköltséggel.[3]

Az emlékmű avatása 1928. június 17-én történt, az ünnepségről így írt a korabeli sajtó: „Tegnap leplezte le a község közönsége a község harminckilenc hősi halottjának emlékezetére emelt szoborművet. Az ünnepélyről József királyi herceg egyéb elfoglaltsága miatt kimentette magát. Megjelentek: Széchényi Viktor gróf főispán, Károlyi József gróf országgyűlési képviselő, dr. Havranek József alispán, dr. Jeszenszky Antal járási főszolgabíró, Szabady Andor tiszteletbeli főszolgabíró, továbbá a katonaság, a csendőrség képviselői és a szomszédos községek küldöttségei. Jeszenszky Antal főszolgabíró és Károlyi József gróf országgyűlési képviselő méltatta az elesett hősök vitézségét. Babay Kálmán református lelkész áldása után Havranek József alispán átadta a szobrot Gali János községi jegyzőnek. Bilkei Ferenc római katolikus esperes lendületes szavai után több szavalat és énekszám következett. Az emlékmű megkoszorúzása után a szobor előtt díszmenetben elvonultak a hadviseltek, a leventék és a tűzoltók. A terméskőből készült emlékmű, amely babérkoszorút fogadó magyar honvédet ábrázol, Havranek Antal és Havranek Lajos székesfehérvári szobrászok sikerült alkotása.[4]

Az emlékművet második világháborús emléktáblákkal is kiegészítették, amelynek ideje azonban nem ismert.

A sárkeresztesi képviselő-testület 2016-ban döntött az emlékmű felújításáról, és pályázatot nyújtott be az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása témában. A felújításhoz ötvenezer forint önrészt biztosítottak.[5] A pályázaton hatszázezer forint támogatást nyertek el. Mivel a felújításra hétszázhetvenezer forintos árajánlatot kaptak, ami kevesebb volt az igényelt összegnél, emiatt az önrészt százhetvenezer forintra emelték. A munkálatok határidejét 2016. december 31-re határozták meg.[6] Az emlékművön szereplő felirat szerint a felújítást Nagy István kőfaragó végezte el 2017-ben.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1925. 514. p.

[2] Uo. 1928. 36. p.

[3]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5687/1928.

[4]MTI Hírarchívum 1928. június 18., 12. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 1494/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5687/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

Sárkeresztesi képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. MNL FML XV. 33. 25. d. Sárkeresztes1987.

Hozománykönyv. Fejér megye településeinek hozománya Magyarország EU-csatlakozásának tiszteletére. 2003. Székesfehérvár. 177. p.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű.Fotó: Lovas Andrea 2013.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Sárkeresztesi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.