I. világháborús emlékművek (Sárbogárd-Sárszentmiklós)

Sárbogárd-Sárszentmiklós

EMLÉKMŰ                                       EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1992. augusztus 30.

Alkotó: Huszár Péter

Sárszentmiklós község képviselő-testülete 1923. szeptember 9-én határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik, és ennek költségeire hatvanöt mázsa búza értéket szavaztak meg. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálva a határozatot, azt nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak újból.[1] Ekkor végül nem épült meg az emlékmű.

Közel hetven évvel később, 1992-ben Sárbogárd sárszentmiklósi városrészének lakossági fórumán szóba került egy hősi emlékmű felállítása. Az alkotás készítéséhez gyűjtést indítottak, és felkérték Huszár Péter kőfaragót a munkálatokra, aki háromszázezer forintos árajánlatot nyújtott be.[2] Az emlékmű körüli park rendezéséhez pedig százötvenezer forintot biztosított az önkormányzat.[3] Az avatást 1992. augusztus 30-án tartották, az ünnepi beszédet Németh Rudolf polgármester mondta.[4]

Dr. Sükösd Tamás polgármester a 2016. november 11-i képviselő-testületi ülésen előterjesztette, hogy nyújtsanak be pályázatot négy sárbogárdi első világháborús emlékmű és egy hadisír felújítására a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a  magyarországi temetkezési helyen található első világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása témájú kiíráshoz. A Hősök terén található emlékmű, a sárszentmiklósi illetve a pusztaegresi városrészekben álló első és második világháborús emlékművek, és a sárbogárdi református templom kertjében lévő emléktábla és a hadisír felújításának teljes összegét 2 188 000 Ft-ra becsülték. A megvalósításhoz az önkormányzat nem tudott önrészt ajánlani. A sárszentmiklósi emlékművel kapcsolatban a tardosi mészkőfelületek homokfúvása, csiszolása, impregnálása, a betűk festése, tisztítása, az emlékmű környezetének valamint talapzatának helyreállítása, azonkívül a lépcsők burkolatának és a kőedények felújítása szerepelt az előterjesztésben.[5] A felújításokra a pályázat elutasítása miatt nem került sor.

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 772. p.

[2]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Sárbogárd. 1992. április 21.

[3] Uo. 1992. június 9.

[4] Uo. 1992. augusztus 25.

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019. 

Sárszentmiklósi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2019.

 

EMLÉKTÁBLA                                  EMLÉKMŰ

Avatás: 1939 - Katolikus templom homlokzatán

Alkotó: nem ismert

Sárbogárd sárszentmiklósi városrészén lévő Szent Miklós püspök templom homlokzatán a bejárat két oldalán egy-egy emléktábla található. A márványtáblákon lévő nevek felett a következő felirat olvasható: „Isten dicsőségére kegyeletből hőseink emlékére 1939.”

Első világháborús emléktáblák a sárszentmiklósi katolikus templom homlokzatán. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Első világháborús emléktáblák a sárszentmiklósi katolikus templom homlokzatán. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Első világháborús emléktáblák a sárszentmiklósi katolikus templom homlokzatán. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

 

Avatás: 1933 - Evangélikus templom falában

Alkotó: nem ismert

Sárbogárd sárszentmiklósi városrészén lévő evangélikus templom falában a gyülekezet 1933-ban a világháborúban elesett húsz egyháztag emlékére emléktáblát helyezett el, amelynek alkotója azonban nem ismert.[6]

[6] http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozsegab11-11.html?page=0,1 2019. április 15.

Emléktábla a sárszentmiklósi evangélikus templomban. Fotó: Kovács Attiláné 2019.