I. világháborús emlékművek (Sárbogárd-Pusztaegres)

Sárbogárd-Pusztaegres

Avatás: 1992. május 9.

Alkotó: nem ismert

Sárbogárd pusztaegresi városrészében 1992-ben hősi emlékmű épült közadakozásból.[1] Május 9-én tartották az avatási ünnepséget, amelyen a leleplezést Német Rudolf, Sárbogárd polgármestere végezte, Horváth László, cecei katolikus esperes pedig felszentelte az emlékművet.[2]

Dr. Sükösd Tamás polgármester a 2016. november 11-i képviselő-testületi ülésen előterjesztette, hogy nyújtsanak be pályázatot négy sárbogárdi első világháborús emlékmű és egy hadisír felújítására a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a magyarországi temetkezési helyen található első világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása témájú kiíráshoz. A Hősök terén található emlékmű, a sárszentmiklósi illetve a pusztaegresi városrészekben álló első és második világháborús emlékművek, és a sárbogárdi református templom kertjében lévő emléktábla és a hadisír felújításának teljes összegét 2 188 000 Ft-ra becsülték. A megvalósításhoz az önkormányzat nem tudott önrészt ajánlani. A pusztaegresi emlékművel kapcsolatban a bazalt felületek tisztítása, a betűk festése és tisztítása, a talapzat újbóli alapozása, környezetének és talapzatának helyreállítása, valamint a burkolatok és a kőedények felújítása szerepelt az előterjesztésben.[3] A felújításokra a pályázat elutasítása miatt nem került sor.

Jegyzetek

[1] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Sárbogárd. 1992. április 21.

[2] Fejér Megyei Új Hírek. 1992. május 12. 1. p.

[3] http://sarbogard.hu/_user/browser/File/ELOTERJESZTESEK/2016/20161111/Kt_20161111%20-%2012_2.pdf 2018. augusztus 30.  

Fejér Megyei Új Hírek. 1992. május 12. 1. p.

Pusztaegresi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pusztaegresi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pusztaegresi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pusztaegresi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.