I. világháborús emlékművek (Pusztavám)

Pusztavám

Avatás: 1935. november 3. – Evangélikus emlékmű

Alkotó: nem ismert

Pusztavám község jegyzője arról tájékoztatta a képviselő-testületet 1935. november 2-án,hogy a helybeli evangélikus gyülekezet november 3-án ünnepli a százötven éves jubileumát, és ezzel kapcsolatosan a felekezet a világháborúban elesett hőseinek emlékművét is leleplezi.[1]

A korabeli tudósítás így írt az ünnepségről: „A Fejér megyei Pusztavám községben százötven évvel ezelőtt épült fel az evangélikus templom, amelyet most megújítottak s ez alkalomból vasárnap nagy ünnep volt. Megjelent az egyházkerület püspöke, Kovács Sándor dr., ott volt Vassányi István járási főszolgabíró, Podhraszky János és Magyar Géza esperesek és többen mások a helyi hatóságok vezetői közül. A község határán Szilárd Béla községi főjegyző, a templom előtt pedig Weinberger Gusztáv lelkész köszöntötte Kovács püspököt, akinek tiszteletére toronyzenét adtak a helybeli fúvós-zenekari tagok. Kovács Sándor imádsággal, áldással adta át az újjáépített templomot rendeltetésének, Ziermann Lajos soproni lelkész, kormányfőtanácsos, a Magyarországi Gusztáv Adolf Gyámintézet egyházi elnöke prédikált, az énekkar Gabnay Lajos vezetésével szerepelt. Az egyházközségi díszközgyűlésen jákfai Gömbös Zoltán egyházfelügyelő megnyitószava után Weinberger lelkész ismertette a gyülekezet több mint kétszáz éves történetét. Kovács dr. püspök felolvasta Sztranyavszky Sándor dr. egyházkerületi felügyelő, képviselőházi elnök levelét, amelyben a pusztavámi németajkú, de nagyszerű magyar érzésű lakosságot mintaképül állított az ország összes német születésű polgárai elé. Hánde1 Béla dr. egyházmegyei felügyelő, majd Szilárd Béla községi főjegyző, Ábrahám János református lelkész, Pohánka Sándor evangélikus lelkész beszéltek ezután. A negyvenegy pusztavámi világháborús halott emlékét megörökítő obeliszk felavatása következett, amelyet Podhraszky János esperes végzett, Czermann Antal országgyűlési képviselő ünnepi beszedet mondott.[2]

Jegyzetek

[1]MNL FML V. 157a. Pusztavám nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1935. 180. p.

[2]MTI Hírarchívum 1935. november 4., 11. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

Pusztavámi képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Dr. Czetz Balázs 2018.

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Dr. Czetz Balázs 2018.

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Lovas Andrea 2014. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Evangélikus első világháborús emlékmű Pusztavámon. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

 

Avatás: nem ismert – Emlékmű a katolikus templom kertjében

Alkotó: nem ismert

Az emlékmű felállításával kapcsolatban adatok nem ismertek.

Világháborús emlékművek a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Világháborús emlékművek a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Lovas Andrea 2014. 

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Lovas Andrea 2014. 

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Lovas Andrea 2014. 

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Lovas Andrea 2014. 

Első világháborús emlékmű a pusztavámi katolikus templom kertjében. Fotó: Lovas Andrea 2014.