I. világháborús emlékművek (Pusztaszabolcs)

Pusztaszabolcs

Avatás: 1924. július 27.

Alkotó: Pásztor János

Pusztaszabolcson 1924 júliusában leplezték le a Pásztor János szobrászművész által készített hősi emlékszobrot, melyet a községháza melletti téren állítottak fel. Az avatás napjára vonatkozóan két adat is ismert. A községi monográfia szerint a dátum július 24-e volt,[1] az avatási ünnepség meghívóján és a program tervezetén viszont július 27-e szerepel.[2]

Az emlékművön található tábla szerint a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány az emlékművet 2003-ban felújíttatta. A lakossági adakozásból megvalósult helyreállítási munkálatokat Horváth Krisztián műkőkészítő, helyi vállalkozó végezte. Az avatási ünnepséget a Szabolcs-napok alkalmával, 2003. július 27-én tartották.[3]

Horváth Krisztián készítette a trianoni emléktáblát is, amelyet 2006. június 4-én helyeztek a szobor talapzatára.[4]

A képviselő-testület 2009. szeptember 24-i ülésén döntött arról, hogy a második világháborúban elesettek emlékére gránittáblát készíttet. Korábban már több kisebb táblát elhelyeztek a temető ravatalozójának falán, de 2009-ben Szalontai Jenő kezdeményezte a képviselő-testületnél, hogy a hősi halált haltak nevei méltóbb helyrekerüljenek. A kivitelezésre ismét Horváth Krisztián helyi vállalkozót kérték fel. Az első világháborús szobor talapzatának oldalára rögzített táblát 2010. január 16-án Czompó István polgármester leplezte le.[5]

Egy, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázat kapcsán 2015-ben szóba került a szobor helyének rendezése.[6] A polgármester tájékoztató fórumot tartott, majd a lakosságot is véleménynyilvánításra kérték fel az emlékmű elhelyezésével kapcsolatban.[7] Segítségül a döntés meghozatalához és a hely kiválasztásához látványterveket is készíttetett az önkormányzat.[8] A több csatornán is kikért lakossági véleményeket összegezve a képviselő-testület végül úgy döntött 2015 júniusában, hogy az emlékmű a jelenlegi helyén kerüljön felújításra.[9]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Pusztaszabolcs.18. p.

[2] MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Pusztaszabolcs. 273/1924.

[3] Fejér Megyei Hírlap. 2003. július 23. 3. p.

[4] Uo. 2006. június 6. 3. p.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Pusztaszabolcs 273/1924.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Pusztaszabolcs 273/1924.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Pusztaszabolcs 273/1924.

MNL FML XV. 24e. Képeslapok

MNL FML XV. 24e. Képeslapok

Pusztaszabolcsi képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

 

Fejér Megyei Hírlap. 2003. július 23. 3. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2006. június 6. 3. p.

Fejér Megyei Hírlap 2008. június 5. 4.p.

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Pusztaszabolcsi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.