I. világháborús emlékművek (Perkáta)

Perkáta

EMLÉKMŰ                              EMLÉKTÁBLA

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Az emlékmű felállításával kapcsolatban adatok nem ismertek. Perkáta Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1989 januárjában Radeczki György tanácselnök javaslatára a Szabadság téren lévő első világháborús emlékműnél második világháborús, név nélküli emléktábla elhelyezését határozta el.[1] Az év során az emléktábla felállítása meg is történt, ahogy az a feliraton olvasható: „A második világháború perkátai áldozatai emlékére. 1989.

A Község Önkormányzata 2017-ben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázat keretében kétmillió forint támogatást igényelt, amihez az önkormányzat kétszázezer forint önrészt biztosított.[2] A pályázaton végül az önkormányzat egymillió forint támogatást nyert el, a felújítás befejezését 2018-ra, a Hősök napjára tervezték.[3]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIII. 789b. Csákvár, Bodmér és Vértesboglár Nagyközségi Közös Tanács VB iratai. Végrehajtó bizottsági jegyzőkönyv. 1989. január 24.

[3]http://www.perkata.hu/2017/11/felujitjak-a-volgyi-vilaghaborus-emlekmuvet/ 2018. augusztus 6.

Fejér Megyei Hírlap. 2017. november 10. 3. p.

Perkátai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Perkátai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Perkátai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Perkátai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.   

 
 
EMLÉKTÁBLA                              EMLÉKMŰ

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

A perkátai első világháborús emléktábla a római katolikus templomban van felállítva.[4]A római katolikus templom felújítása és bővítése az első világháború hajnalán kezdődött meg és 1917-ig tartott. Az új három hajós épület déli mellékhajójának kórus alatti végében van a hősök emléktáblája az első világháború 177 perkátai áldozatának nevével.[5]

Jegyzetek

[4]MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Perkáta.6. p.