I. világháborús emlékművek (Pázmánd)

Pázmánd

EMLÉKMŰ                                     EMLÉKTÁBLA

Avatás: 2010

Alkotó: nem ismert

Pázmándon 2010-ben Hajdú Szabolcs kezdeményezésére egy Történelmi Emlékparkot létesítettek. A parkban lévő emlékműveket közadakozásból hozták létre, köztük a katonai Tűzkeresztet szimbolizáló emléket is, a két világháború hőseinek sziklája előtt.[1]

A község önkormányzata 2017-ben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása kiírt témában pályázatot nyújtott be. A képviselő-testület a 2017. szeptember 20-án hozott határozatában a már meglévő emlékmű renoválását, vagy egy új felállítását, illetve a megfelelő környezet kialakítását tűzte ki célul a Pázmándi Római Katolikus Plébániával együttműködésben.[2]

Jegyzetek

Pázmándi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

 

EMLÉKTÁBLA                              EMLÉKMŰ

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

A pázmándi római katolikus templom homlokzatán található az első világháborús emléktábla. Készítője és az avatás ideje nem ismeretesek. A tábla állításával esetleg összefüggésbe hozható, hogy a templom kis harangja a falu és a földesúr, Lyka Döme özvegyének, Podmaniczky Elma bárónőnek adakozásából készült, és 1938. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján szentelték fel az első világháborúban elesett hősi halottak emlékére.[3] 

A templom homlokzatára 1990-ben felkerült egy második világháborús emléktábla, amelyet lakossági adakozásból állítottak. Valószínűleg ekkor felújították az első világháborús emléktáblát is, ugyanis Ipach László bicskei kőfaragó szignója látható a táblán.

Jegyzetek

Pázmándi első világháborús emléktábla. MNL FML XV. 33. 65. d. Pázmánd 2002.

Pázmándi világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi világháborús emléktáblák. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi első világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi első világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi első világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Pázmándi második világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019.