I. világháborús emlékművek (Nagylók)

Nagylók

Avatás: 1992. október 30.

Alkotó: Huszár Péter

A nagylóki képviselő-testület 1992 tavaszán második világháborús emlékmű felállítását határozata el, az előkészítő munkák elvégzésére pedig ideiglenes bizottságot hozott létre.[1] A bizottság a lakossági vélemények figyelembevételével a falu központjába, a szovjet emlékmű mellé javasolta az emlékmű elhelyezését, továbbá azt is szorgalmazták, hogy a kultúrház falán elhelyezett első világháborús emléktáblát, valamint a szovjet hősi emlékművet anyagában, stílusában egységesítsék. A bizottsági tagok az emlékmű felavatásának időpontját 1992. október 30-ra indítványozták.[2] A képviselő-testület az ajánlásokat elfogadva úgy határozott, hogy a második világháborús emlékmű felállításával egyidejűleg áthelyezésre és felállításra kerüljön az első világháborús emlékmű is.[3] Az emlékművek kivitelezésével Huszár Péter sárbogárdi kőfaragót bízták meg, aki százhatvanezer forintért vállalta el a munkákat.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIV. 1301b. Köztársasági Megbízott Fejér Megyei Hivatalának iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Nagylók. 1992. április 15.

[2] Uo. 1992. május 27.

[3] Uo. 1992. május 29.

[4] Uo. 1992. augusztus 31.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nagylóki első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.