I. világháborús emlékművek (Nádasdladány)

Nádasdladány

EMLÉKMŰ                                  EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1935

Alkotó: nem ismert

A nádasdladányi első világháborús emlékmű építésének története nem ismert. A református templom kertjében álló alkotáson a következő felirat olvasható: „Közadakozásból a nádasdladányi ref. énekkar. 1935.”

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázatán 2014-ben az önkormányzat négyszázezer forint pályázati támogatást nyert el.[1] A község honlapján olvasható beszámoló szerint: ”Ebből megvalósult az emlékmű felújítása, pad, virágtartó kihelyezése, térkövezés. A Református Egyházközség anyagi támogatásával a csapadékvíz elvezetés, az önkormányzat anyagi támogatásával fásítás, virágosítás, egy ülőpad, hulladékgyűjtő elhelyezése. Néhány lakos anyagi támogatást nyújtott a virágosításhoz, köszönjük nekik, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a terület is megszépüljön. Ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított területet, egyben az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról is emlékeztünk 2014. szeptember 27-én. A rendezvényen szerepeltek az óvodások, iskolások, nyugdíjasok, volt koszorúzás, és faültetés is a templomkertben, majd ökumenikus istentiszteleten, majd szeretet vendégségen vehettünk részt.[2]

Jegyzetek

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Nádasdladányi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

EMLÉKTÁBLA                                  EMLÉKMŰ

Avatás: 1925. október 1.

Alkotó: Havranek Lajos

A község elöljáróinak az elkészült hősi emlékműről kellett tájékoztatást küldeniük a Székesfehérvári járás főszolgabírájának 1927-ben. A nádasdladányi jelentésben a római katolikus templomban lévő márványtábla készítőjeként Havranek Lajos székesfehérvári szobrászművészt jelölték meg, az avatás pedig 1925. október 1-jén történt.[3]

Jegyzetek

[3]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.