I. világháborús emlékművek (Mezőkomárom)

Mezőkomárom

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

A mezőkomáromi első világháborús emlékmű készítéséről nem rendelkezünk adatokkal. Felújítása azután került szóba, miután Köő Sándor polgármester javaslatára a képviselő-testület határozatot hozott egy második világháborús emlékmű állításáról, 1998. december 15-én.[1] Az első világháborús emlékmű rendbe tételét, illetve egy emlékpark kialakítását a polgármester úgy kívánta megoldani, hogy jelentkezik az önkormányzatnak a millenniumi kormánybiztos által megküldött, az ezeréves évforduló megünneplésére és felújítások támogatására szóló felhívásra. Közben a képviselő-testület a budapesti M.M.G.B. Kft.-vel 1999. január 27-én vállalkozási szerződést kötött az első világháborús emlékmű felújítása, és a második világháborús emlékmű építése kiviteli tervdokumentációjának és költségvetésének elkészítésről. A szerződésben szereplő 50.000 forintot költség is elfogadásra került határozatban.[2] Hamarosan elkészültek a kiviteli tervek és a költségvetés is, amely alapján összesen 3.200.000 forintot kért a kivitelező a két emlékmű költségére, amelyből 300.000-500.000 Ft-ot tett ki az első világháborús emlékműre kért összeg. A képviselő-testület jóváhagyta a világháborús emlékművek kiviteli terveit és a költségvetését, és a munka elvégzésével megbízta a tervek készítőjét, az M.M.G.B. Kft.-t. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz is, hogy a megbízási szerződés megkötésekor a kivitelezési költségre 2.000.000 forint előleg a vállalkozó részére, az erre a célra elkülönített összegből, az önkormányzat számlájáról kiutalásra kerüljön.[3] A második világháborús emlékművet 1999. október 2-án avatták,[4] valószínűleg addigra az első világháborús emlékmű felújítása is megtörtént.

Tizenöt év múlva, 2014. április 17-én Köő Péter polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat pályázni kíván az emlékmű felújítására.[5] A munkálatokra négy és fél millió forintos árajánlatot kapott az önkormányzat.[6] A felújítás megvalósításáról azonban nincs tudomásunk.

Jegyzetek

[1] MNL FML XXIV. 1351a.) Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Mezőkomárom. 1998. december 15.

[2] Uo.1999. január 27.

[3] Uo. 1999. március 23.

[4] Uo. 1999. augusztus 13.

MNL FML XXIV.1351a. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Mezőkomárom. 1999. március 23.

MNL FML XXIV.1351a. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Mezőkomárom. 1999. március 23.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőkomáromi első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.