I. világháborús emlékművek (Mezőfalva)

Mezőfalva

Avatás: 1927. június 5.

Alkotó: Kalotay Kreipel Ottó

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1926 februárjában jóváhagyta Hercegfalva község képviselő-testületének 1925. szeptember 6-án hozott határozatát, amelyben kimondták, hogy megörökítik a hősök emlékét, és erre a célra megszavaztak száznyolcvanmillió koronát.[1] Az emlékmű avatását a község monográfiájában a következő sorok mutatják be: „A község a hősi halottak emlékére 1927. év tavaszán emlékszobrot emelt, melynek leleplezési ünnepe 1927. június 5-én (pünkösd vasárnapján) nagy ünnepség keretében folyt le. Az ünnepség kezdete tábori misével kezdődött, a szobor közelében felállított tábori oltáron, a szentmisét Dr. Verner Adolf zirci apát nagy segédlettel végezte. Ezután felsőeőri Nagy Pál felsőházi tag, helybeli földbirtokos szép beszéd keretében felkéri a kormányzó őfőméltósága képviseletében megjelent Schönner Odilo tábornokot a szobor leleplezésére. A tábornok beszéde után a szobor lelepleztetett, melyet Dr. Verner Adolf zirci apát megáldott. Ezután nagy szárnyalású ünnepi beszédet mondott Hagyó Kovács Gyula ciszterci rendtag, az előszállási uradalom kormányzója. Ugyancsak szép beszéd kíséretében vette át, s adta át a községnek a szobrot Dr. Kenessei Kenessey Gyula a sárbogárdi járás főszolgabírája, s község nevében átvette Gróf Imre a község főjegyzője. Közben egy hadiárva szónoklatot mondott, s a hercegfalvai dalárda énekei emelték az ünnepély nagyságát. Részt vettek az ünnepélyen: Vasváry Géza tábornok a honvédelmi miniszter képviseletében; Dr. Havranek József Fejér vármegye alispánja; Kőszegi Kiss László ezredes; a környékbeli arisztokraták, s a szomszéd községek lakosai is. Zászlódíszben vonultak fel Hercegfalva és Előszállás s ezekhez tartozó puszták leventecsapatai; a helybeli lovas bandérium; a hercegfalvai önkéntes tűzoltóegylet; iparosok testülete, s a római katolikus elemi iskola összes gyermekei. Az emlékmű, mely egy támadó népfelkelő-harcost ábrázol, bronz-öntvény-kő alapzaton, melynek oszlopszerű alapzatán az alant leírt hősi halottak névsora – a bekezdéses szavakkal – olvasható. 1914–1918. A világháborúban hősi halált halt fiainak Hercegfalva község.[2] A szobor talapzatán a következő feliratok láthatók az alkotókról: K. Kalotai, illetve öntötte: Ficzek Károly.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2014-ben határozatot hozott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által egyfelől az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, másfelől az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása kiírt témákban benyújtandó pályázatokról.[3] Az emlékmű felújítására az önkormányzat kétmillió forintos támogatást nyert el, amelyből a hibák kijavítását, a viaszolást, a betűk aranyozását, és a kerítés rendbetételét végezték el 2018 tavaszán.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1926. 61. p

[2]MNL FML IV.405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Mezőfalva. 37. p.

Erdős Ferenc - Keszi Tamás 2011: Mezőfalva évszázadai. 78. p.

MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Hercegfalva 41. p.

Hercegfalvai képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Mezőfalvai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.