I. világháborús emlékművek (Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

Mátyásdomb–Ágostonpuszta

Avatás: 1922

Alkotó: nem ismert

A Mátyásdombhoz tartozó Ágostonpuszta határában elhagyatva áll egy első világháborús emlékmű. A Köztelek című köz- és mezőgazdasági lap 1922 novemberében megjelent tudósítása szerint a Csikvándy testvérek Ágostonpusztán lévő bérgazdaságában az onnét hadba ment és hősi halált halt gazdasági alkalmazottak emlékezetére egy díszes emlékszobrot állítottak, amelyre az elesett hősök nevei vannak felvésve. Az emlékmű leleplezésén rész vett Veszprém vármegye alispánja, a veszprémi vitézi szék kapitánya és az enyingi járás főszolgabírója is.[1]

Az emlékmű tetején eredetileg egy hatalmas kőből készült turulmadár volt, amely a II. világháborúban elvesztette egyik szárnyát, majd az 1960-as években le is dőlt (vagy döntötték). A 70-es években egy hozzátartozó még átfestette a rajta lévő neveket,[2] de egyéb felújítás nem történt az emlékművön.

Jegyzetek

Köztelek. 1922. november 2. 1104. p.

Ágostonpusztai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné (Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár, Enying) 2018.

Ágostonpusztai első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné (Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár, Enying) 2018.