I. világháborús emlékművek (Lovasberény)

Lovasberény

EMLÉKMŰ                              EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1939. július 2.

Alkotó: Róna József

Lovasberény község képviselő-testülete 1937. augusztus 17-én határozatot hozott a hősök emlékének megörökítéséről, és Róna Józsefet, lovasberényi születésű szobrászt bízta meg az emlékmű terveinek elkészítésével. A szobor építéséhez rendelkezésre állt a költségvetésben hatszáz pengő, és még segítette az emlékmű készítését az is, hogy a terméskövet a Cziráky gróf bányájából díjmentesen biztosították.[1] A terveket novemberre jóváhagyták, és az elkészült szobrot 1938 szeptemberében szerették volna felállítani.[2] A hősi emlékre előirányzott összeg azonban már 1938 februárjára részben elfogyott, ezért a munkálatokra új költségvetést kellett készíteniük.[3] A lovasberényi elöljárók segítségül kérték fel a Székesfehérvári Államépítészeti Hivatalt a költségvetések felülvizsgálatára és egyes szakértői vélemények elkészítésére. A szobor végleges helyéül először a római katolikus iskola előtti teret, majd a községháza és a templom előtti teret választották, de a helyszín vizsgálatához is egy szakértő mérnököt akartak kérni az Államépítészeti Hivataltól.[4] A község képviselő-testülete egy 1938. augusztus 8-án hozott határozatában Schieder József lovasberényi kőművesmestert bízta meg a szobor felállítására az Államépítészeti Hivatal ajánlása alapján. Mivel Róna József szobrász is időközben tájékoztatta az elöljárókat arról, hogy elkészült a turul és a két sisak, és csak a szállításra várnak, az emlékmű állítását szeptemberre tervezték.[5] A szobor végül 1938 decemberére készült el teljesen. A felállítás költségeihez 125 pengő összeggel járult hozzá az Iparos Kör, Fetter István pilisvörösvári sertéskereskedő pedig, aki a turul és a sisak ingyenes hazaszállítását is már korábban felajánlotta, a vörös murva és a vasanyag fuvarozását vállalta Budapestről.[6] Az emlékmű és a gróf Cziráky Lászlóné által adományozott országzászló avatásának időpontját 1939. július 2-ára tűzték ki.[7] Az ünnepség a felekezetek templomaiban tartott istentisztelettel kezdődött, majd a község főterén az avatóbeszédet József főherceg mondta, megemlékezve a 69-es Hindenburg gyalogezred, a 17-es honvédgyalogezred és a 10-es huszárezred hőstetteiről.[8]

Hosszú évtizedek múltán található újabb adat, információ az emlékműről. Gálos László polgármester az 1993 januári közmeghallgatáson ismertette a résztvevőkkel az évre tervezett teendőket, mely szerint a március 15-i ünnepségre készülve felújítják a hősi emlékművet, azonkívül az emléktáblával való ellátását is tervbe vették, mellyel nemcsak az első világháború, hanem a második világháború és az 1956-os forradalom hőseiről és áldozatairól is megemlékezhetnek.[9]

Jegyzetek

[1] MNL FML V. 142a. Lovasberény nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1937. 151. p.

[2] Uo. 187. p.

[3] Uo. 224. p.

[4] Uo. 230. p.

[5] Uo. 246. p.

[6] Uo. 262. p.

[7] Uo. 273. p.

[8] MTI Hírarchívum 1939. július 3., 5. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

[9] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Lovasberény.1993. január 29.

Lovasberényi emlékmű. MNL FML XV. 33. 65. d. Lovasberény 2003.

Lovasberényi emlékmű. MNL FML XV. 33. 65. d. Lovasberény 2003.

Lovasberényi emlékmű. MNL FML XV. 33. 65. d. Lovasberény 2003.

Lovasberényi emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Lovasberényi emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Lovasberényi emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Lovasberényi emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Lovasberényi emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

 

EMLÉKTÁBLA                                 EMLÉKMŰ

Avatás: 1927

Alkotó: nem ismert

Lovasberény község elöljárói 1928-ban, amikor az elkészült hősi emlékművekről kért tájékoztatást a Székesfehérvári járás főszolgabírája, a jelentésben egy emléktáblát említettek meg, amelynek 1927-ben történt meg a leleplezése.[10] A községben mind a katolikus, mind a református felekezet hívei megemlékeztek a hősi halottakról, azonban az iraton nem szerepel, melyik egyház templomában található az említett emléktábla. A római katolikus templomnál a homlokzaton, a református templomban pedig az oldalsó ajtó fölött látható egy-egy tábla a névsorokkal.[11]

Jegyzetek

[10] MNL FML IV.401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

A lovasberényi római katolikus egyház hősi halottainak emléktáblája. MNL FML XV. 33. 5. d. Lovasberény.

A lovasberényi református egyház hősi halottainak emléktáblája MNL FML XV. 33. 5. d. Lovasberény.