I. világháborús emlékművek (Lepsény)

Lepsény

Avatás: 1937. június 6.

Alkotó: Jálics Ernő

A lepsényi első világháborús hősi halottak emlékművét 1937. június 6-án avatták fel. A Magyarság című újság tudósítása szerint József főherceg tartotta az avatóbeszédet, aki után Medgyaszay Vince református püspök szólalt fel. Az avatás alkalmából mind a római katolikus, mind a református templomban istentiszteletet tartottak.[1]A szobor talapzatán olvasható az alkotó, Jálics Ernő neve.

A második világháborúban aknarobbanás következtében az emlékmű megrongálódott.[2]

Az emlékmű felújítására, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat útján, nyolcvan évvel később került sor. A lepsényi képviselő-testület 2015. október 8-án határozott a pályázat benyújtásáról. A pályázatban szerepeltetett bruttó kétmillió forinthoz kétszázezer forint önrészt vállalt a település, amelyből a felújítási költségre kétmillió-százezer forintot, reprezentációs költségre százezer forintot terveztek. A kétszázezer forint önrészt a költségvetésben biztosították.[3]A pályázaton egymillió-négyszázezer forint támogatást nyertek el.[4] Salamon Béla polgármester 2016. november 3-án közmeghallgatáson számolt be az emlékmű felújításáról. Elmondta, hogy a szobor készítése és felavatása óta ez volt az első teljes körű felújítás, amely Kocsis Balázs restaurátor munkáját dicséri.[5]

Jegyzetek

Lepsényi első világháborús emlékmű avatása 1937. június 6. Forrás: Községi Könyvtár Lepsény Fotó: Horváth János

Lepsényi első világháborús emlékmű avatása 1937. június 6. Forrás: Községi Könyvtár Lepsény Fotó: Horváth János

Lepsényi képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Lepsényi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.