I. világháborús emlékművek (Lajoskomárom)

Lajoskomárom

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Rákosy Gyula ezredes kereste fel a községet 1923. november 23-án, és a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését, célját, és kérte, hogy a község méltó emléket állítson az elesett hősöknek. A felszólalás után a képviselő-testület elhatározta egy művészi kivitelű emlékszobor felállítását. Kiválasztották a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság által elfogadott és jóváhagyott 354. számú tervet, azonban a megrendelést, illetve a határozathozatalt a legközelebbi közgyűlésre halasztották, mert a vidéken élő képviselők nem voltak jelen.[1] Az emlékmű felállításával kapcsolatban további adatok nem ismertek.

Évtizedek teltek el, amikor 1991. szeptemberében az eredetileg az evangélikus temetőben lévő emlékművet áthelyezték a település temetőjébe, majd felújították.[2] A helyreállítás során kiegészítették az emlékművet a második világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak neveivel is, és 1991. október 23-án megtörtént az ünnepi felavatás.[3]

Jegyzetek

[1] MNL VeML V. 355a. Lajoskomárom nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek. 1923. 79. p.

[2] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Lajoskomárom. 1991. szeptember 26.

[3] Uo. 1991. október 24.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Lajoskomáromi emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.