I. világháborús emlékművek (Kisapostag)

Kisapostag

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

Kisapostag község képviselő-testülete 1923. augusztus 25-én határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik, és a szobor előállítási költségeire 22 mázsa búza értéket szavaztak meg. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak arról.[1] A hősök emlékének megörökítéséről több adattal nem rendelkezünk, a községháza falán található első és második világháborús emléktábláknak sem az alkotója, sem a készítési ideje nem ismert. A községháza felújítása miatt 2018-ban a táblákat lebontották, és az elhelyezésükre vonatkozóan Nagy Attila polgármester fórumon kérte ki a lakosság véleményét.[2] Végül a községháza falára kerültek vissza az emléktáblák, az avatóünnepséget 2019. május 27-én, a Magyar Hősök Emléknapja másnapján tartották.[3]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 686. p.

Kisapostagi világháborús emléktábla. MNL FML XV. 33. 17. d. Kisapostag, 1988.

Kisapostagi világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Kisapostagi világháborús emléktábla. Fotó: Kovács Attiláné 2019.