I. világháborús emlékművek (Iváncsa)

Iváncsa

Avatás:1942

Alkotó: nem ismert

Iváncsa község képviselő-testülete 1923. augusztus 5-én határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. A szobor előállítási költségeire holdanként 3 kg búza értéket szavaztak meg, és az emlékmű felállítása után a fennmaradó összeget a tűzoltó testület, az ifjúsági egylet és a gazdakör céljaira építendő ház költségeire kívánták fordítani. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság még arra is utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak arról.[1] A községi elöljárók végül is a terveket nem valósították meg.

A hősi halottak emlékének megörökítésére a település 1942-ben közadakozásból emlékművet állított. Az emlékmű kőtábláira akkor 96 hősi halott neve került fel. Az emlékmű állapota rendkívül leromlott, ezért az Iváncsáért Közalapítvány 2008 elején kezdeményezte a település önkormányzatánál az emlékmű felújítását és egyidejűleg a hősi halottak névsorának kiegészítését.[2] A javaslat után a képviselő-testület határozatot hozott 2008. január 29-én a község első világháborús emlékművének felújításáról és a rajta szereplő névsor kiegészítéséről. A felújítás teljes költségének 50%-át az önkormányzat vállalta magára.[3] A felújításhoz bekért árajánlatok közül a kiválasztott legkedvezőbb ajánlat szerint a munkálatok összköltsége 775 000 forint volt, amiből a kőműves munka 300 000, a kőfaragó munka pedig 475 000 forint tett ki. A község lakkosságát felhívták a felújítás támogatására az Iváncsai Képújságban és az Iváncsai Szó-váltásban, az önkormányzat kiadványában is. Mivel az adományok gyűjtésének végeredményét nem tudták megbecsülni, a képviselő-testület 2008 márciusában módosította a korábbi határozatát oly módon, hogy az önkormányzat biztosította az első világháborús emlékmű felújításához az adományok által nem fedezett pénzösszeget azzal, hogy később – a teljesítendő összegről való tudomásszerzést követően – dönt a költségvetési forráshely meghatározásáról.[4] Az önkormányzat akciót hirdetett a forgalomból kivont egy és két forintos pénzérmék gyűjtésére. Az akció eredményeként az Iváncsáért Közalapítvány szervezésében a településen 110 kg pénzérme gyűlt össze. Ellenértékeként a Magyar Nemzeti Bank 69 070 forintot utalt át a Közalapítvány bankszámlájára. További kétezer forint a gyűjtőüvegekbe bedobott nagyobb címletű pénzérmék beváltásával került a Közalapítvány számlájára. A befolyt 71 090 forintot a Közalapítvány az első világháborús emlékmű felújítási költségeinek részbeni fedezeteként használta fel.[5]

A felújított emlékművet 2008. május 25-án avatták fel. „Az avatási ünnepség során Ecsődi László országgyűlési képviselő, a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja, Molnár Tibor Iváncsa polgármestere, Domine János nyugállományú dandártábornok, a Közalapítvány elnöke, valamint Bédi János, az egyik hősi halott, Jakab József dédunokája leplezte le a felújított, és az immár 122 áldozat nevét tartalmazó, új táblákkal felszerelt emlékművet. Gedő Attila katolikus pap megáldotta a hősök emlékművét, melynél ezt követően Jakab Erika református lelkész idézett Sámuel könyvéből. Domine János a Közalapítvány nevében köszönetet mondott a községben élők összefogásáért, a Honvédelmi Minisztériumnak a rendezvény támogatásáért és megköszönte a felújítást végző vállalkozók munkáját. Molnár Tibor polgármester ünnepi beszédében méltatta a hősök emlékét és felidézte a korszakot. Beszéde után az iskolás gyerekek minden elesett emlékére egy-egy szál szegfűt helyeztek az emlékműhöz. Az emlékezés koszorúit katonai tiszteletadás mellett helyezték el a helyi önkormányzat képviselői, a HM Honvéd Vezérkar főnök képviseletében Kovács Sándor ezredes, a Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka, valamint a Közalapítvány megbízottjai.”[6]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 777. p.

[3] MNL FML XXIV. 1352a. Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Iváncsa. 2008. január 29.

[4] Uo. 2008. március 25.

Az iváncsai első világháborús emlékmű avatása 1942. Forrás: Iváncsai Szó-váltás, 2008. április

Az iváncsai első világháborús emlékmű avatása 1942. Forrás: Iváncsai Szó-váltás, 2008. április

Fejér Megyei Hírlap. 2015. június 1. 4. p.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.

Iváncsai első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2017.