I. világháborús emlékművek (Iszkaszentgyörgy)

Iszkaszentgyörgy

Avatás: 1991

Alkotó: Friedrich Ferenc

Radovics Sebő tanító már 1916. április 13-án felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy „annak a mély hálának, nagy szeretetnek és végtelen fájdalomnak, amit az egész község lakossága a becsület mezején elhalt hősei iránt érez, maradandó emléke kell, hogy maradjon!” Indítványozta, hogy az emlékművet, amelyen a hősök nevét megörökítik, a Rákóczi téren állítsák fel, a költségeket közadakozásból gyűjtsék össze, és ehhez alakítsanak bizottságot. Az indítványt a képviselő-testület elfogadta, és erről határozatot is hoztak.[1] A községi jegyző javaslatára az 1928. június 30-i közgyűlésen kimondta a képviselő-testület, hogy az 1929. évi költségvetésben a hősi emlékmű felállítására ezer pengőt terveznek. Ezentúl pedig minden évben legalább ezer pengőt fognak előirányozni, hogy így alapot létesítsenek a hősi emlékmű felállítására, amit a közeljövőben méltó ünnepség keretében szeretnének leleplezni.[2] A hősi halottak emlékfáinak ültetésére kiadott főispáni rendelet kapcsán az 1928. február 14-i közgyűlésen azt javasolta a jegyző, hogy a hősi halottak emlékére a családjuk tagjai ún. hősi halottak emlékfát ültessenek, és a fákat az illető hősi halott emléktáblájával jelöljék meg. A hősi halottak családtagjai azonban egyöntetűen kijelentették, "hogy ők sem nem vesznek emlékfákat, azokat nem is fogják gondozni, annál kevésbé látják el azokat emléktáblákkal." A jegyző ezért azt javasolja, hogy a négy éve ültetett vadgesztenyefákat lássák el a Rákóczi téren emléktáblával, amelyeket a község szerez be, és annyi fát lássanak el emléktáblával, ahány hősi halottja van a községnek, feltüntetve rajta a hősi halott nevét. A közgyűlés a jegyző javaslatát elfogadta.[3]

Több mint hat évtizeddel később, 1991-ben az iszkaszentgyörgyi képviselők az első és a második világháborúban elesett katonák emlékművére a költségvetésben 370 000 Ft-ot terveztek[4], amelyet néhány hónappal múlva 411 000 Ft-ra módosítottak[5]. Az elkészült szobor alkotója Friedrich Ferenc szobrászművész[6], azonban az avatás pontos dátuma nem ismert. Az emlékmű és környékének felújításáról számolt be 2014 áprilisában az Iszkaszentgyörgyi Hírlap[7].

Jegyzetek

[1]MNL FML V.133a. Iszkaszentgyörgy nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1916. 160. p.

[2]MNL FML V.133a. Iszkaszentgyörgy nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1928. 277. p.

[3]MNL FML V.133a. Iszkaszentgyörgy nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1929. 329 p.

[4] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Település önkormányzatok jegyzőkönyvei). Iszkaszentgyörgy. 1991. március 25.

[5] Uo. 1991. szeptember 20.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Iszkaszentgyörgyi világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.