I. világháborús emlékművek (Felcsút)

Felcsút

Avatás: 1991 – Polgármesteri Hivatal előtt

Alkotó: A turulmadár készítője Maráczi István

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Hubay János nyugalmazott ezredes 1923. szeptember 27-én Felcsútra látogatott. Az ezredes a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését és célját, majd javaslatot tett arra, hogy a község állítson emléket az elesett hősök tiszteletére. A felszólalás után a képviselő-testület úgy határozott, hogy az elesett hősök emlékét méltó módon megörökíti, és kiválasztotta a bemutatott tervek közül Pongrácz Szigfrid szobrászművész tervét. A kivitelezés költségeire ötven métermázsa búza értéket, a mellékköltségekre pedig 25 métermázsa búza készpénz értéket szavaztak meg, és azt pótadóban akarták beszedni a lakosságtól.[1] Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága azonban a költségeket túl magasnak találta és a határozatot nem hagyta jóvá. A bizottság utasította a községet, hogy az emlékművet nyilvános pályázat útján készíttessék el, és a község anyagi érdekeit szem előtt tartva hozzanak újabb határozatot, illetve javasolta egy egyszerűbb emlékmű, vagy emléktábla felállítását.[2] A felcsúti képviselő-testület a törvényhatósági elutasítás miatt úgy döntött 1924 márciusában, hogy a pénzügyi viszonyok rendeződéséig elhalasztja az emlékmű felépítését.[3]

Végül évtizedekkel később, a rendszerváltás után került csak sor az emlékmű felállítására. 1990-ben a település képviselői gyűjtést szerveztek az első és a második világháborús emlékmű megépítéséhez, a hősi halottakról pedig névsort készíttettek, hogy a táblákon a neveket is fel tudják tüntetni.[4] Noll Zoltán polgármester egy közmeghallgatáson számolta be 1992-ben arról, hogy az emlékmű 1991-ben elkészült, és a közadakozásból megmaradt összeget kisebb javításokra fordították a szervezők.[5] Az emlékművet kis turulmadár díszíti, amelyet Maráczi István felcsúti fémöntő mester készített és adományozott a szülőfalujának.[6]

Jegyzetek

[1] MNL FML V.124a. Felcsút nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1923. 78. p.

[2] MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1924. 11. p.

[3] MNL FML V.124a. Felcsút nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1924. 106. p.

[4] MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Felcsút. 1990. december 19.

[5] Uo. 1992. március 10.

Világháborús emlékmű: Fotó: Gulyás Anita 2018.

Világháborús emlékmű: Fotó: Lovas Andrea 2015.

Világháborús emlékmű: Fotó: Lovas Andrea 2015.

Világháborús emlékmű: Fotó: Lovas Andrea 2015.

Világháborús emlékmű: Fotó: Lovas Andrea 2015.

 

Avatás: 2007. június 3. – Orvosi rendelő előtt

Alkotó: Bencze Gábor 

A Tamássy-Margalit kúria előtti téren található az első világháborús emlékmű, amely 2006-ban készült, és Bencze Gábor felcsúti szobrászművész alkotása.[7] Az avatási ünnepséget 2007. június 3-án tartották.[8]

Jegyzetek

Fejér Megyei Hírlap. 2007. június 2. 3.

Első világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Első világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Első világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Első világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2012.