I. világháborús emlékművek (Ercsi)

Ercsi                            

EMLÉKMŰ                                 EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1944. május 28.

Alkotó: Keviczky Hugó

Ercsi község képviselő-testülete 1923. augusztus 18-án határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. A szobor előállítási költségeire ötven, a szállítási, felállítási és leleplezési költségeire pedig harminc mázsa búza értéket szavaztak meg. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság még arra is utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak arról.[1]

Két évtizeddel később, 1944. május 28-án, pünkösd vasárnapján avatták fel „az 1914-18. évi, valamint a most dúló világháború hősi halottainak és egyben a lángoló hazaszeretet ragyogó példájaként hősi halált halt kormányzó-helyettes urunk dicső emlékét is megörökítő emlékszobrát, Keviczky Hugó szobrászművész alkotását”.[2] A márványtáblát, amelyen a következő felirat állt: "akiknek élén Horthy István szárnyalt" eltávolították, helyette másikat helyeztek fel 1946. március 9-én.[3]

Az emlékművön jelenleg látható táblán a következő szöveg olvasható: „Az elesett hősök emlékére 1914-1918. Helyreállíttatta Ercsi Nagyközség Tanácsa 1973-ban.”

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 685. p.

[2]MTI Hírarchívum 1944. május 25., 12. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

[3] Hetényi István 1987: Ercsi története. Ercsi. 321. p.

 

Ercsi első világháborús emlékmű 1955. Forrás: Fortepan/UVATERV adományozó

Hozománykönyv. Fejér megye településeinek hozománya Magyarország EU-csatlakozásnak tiszteletére, 2003. Székesfehérvár. 73. p.

Ercsi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Ercsi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Ercsi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2010.

Ercsi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2018.

 

EMLÉKTÁBLA                            EMLÉKMŰ

Avatás: 1931. május 31.

Alkotó: nem ismert

Ercsiben a római katolikus templom falán helyeztek el egy fehér márványtáblát 1931. május 31-én, amelyre 164 hősi halott nevét vésték fel. Az ünnepi beszédet Folba János tábori püspöki-irodaigazgató mondta. Az ünnepségen megjelent gróf Széchényi Viktor főispán, Mészöly Béla járási főszolgabíró, Matta Árpád országgyűlési képviselő és Körbel Henrik cukorgyár-igazgató is.[4]

Jegyzetek

[4]MTI Hírarchívum 1931. június 2., 9. p. http://archiv1920-1944.mti.hu