I. világháborús emlékművek (Dunaújváros)

Dunaújváros

Avatás: 1924. november 16.

Alkotó: Bory Jenő

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság megbízásából Hubay János nyugalmazott ezredes kereste fel a községet 1923. augusztus 26-án, és a képviselő-testület előtt ismertette a bizottság rendeltetését, célját, és kérte, hogy a község méltó emléket állítson az elesett hősöknek. A felszólalás után a képviselő-testület határozatot hozott a település világháborúban elesett hősei emlékének megörökítéséről. Kiválasztották a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság által kivitelre elfogadott és jóváhagyott 329. számú, Debreczeny Tivadar szobrász által készített tervet, melynek költségét, a 45 mázsa búza értéket, a mellékköltségekre pedig húsz métermázsa búza értéket megszavaztak. A képviselő-testület utasította az elöljáróságot, hogy a megszavazott összeget vesse ki és az adózó polgároktól szedje be. Az emlékmű felállítását és ünnepélyes leleplezését 1923. november 1-re határozták meg.[1] Ezt a határozatot Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága nem hagyta jóvá, mivel az akkori viszonyok között túl magasnak találta a költségeket, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta, továbbá nyilvános pályázat meghirdetését javasolta.[2]

A dunapentelei főjegyző jelentette a képviselő-testületnek 1924. június 21-én, hogy a nyilvános pályázat mind a községnek, mind a pályázóknak tetemes költséget okozna, ezért a hősök emlékének megörökítése céljából alapított bizottság javaslata szerint az emlékművet pályázat nélkül fogják felállítani. A bizottság meghívta Bory Jenő szobrászművészt a közgyűlésre, hogy tárgyaljon a képviselő-testülettel a mű kiviteléről és a költségvetésről. A képviselő-testület elfogadta a bizottság javaslatát, és megbízta a megjelent Bory Jenőt az emlékmű felállításával az iskola előtti téren. A szobor mintáját kiválasztották, a költségek fedezésére pedig száz métermázsa búzát szavaztak meg. Felkérték a művészt, hogy mutassa be a szobor tervezetét és a tételes költségvetését a képviselő-testületnek jóváhagyás végett.[3]Az erről hozott határozatot a felterjesztés után Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta azzal a kikötéssel, hogy a megszavazott összegnek fedeznie kell a felállítással kapcsolatos valamennyi költséget.[4]

Az elkészült emlékszobrot 1924. november 16-án leplezték le. A hat méter magas emlékművet az iskola (később: Szórád Márton Általános Iskola) falába építette be Bory Jenő, a márványtáblára pedig 153 hősi halott nevét vésték fel.[5]

2007-ben, amikor a Szórád Márton Általános Iskola 100 éves jubileumát ünnepelte, az emlékművet felújították, és a restaurálási költségekre Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 880 000 Ft-ot szavazott meg.[6]

Jegyzetek

[1]MNL FML V.118c. Dunapentele nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1923. 203. p.

[2]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 782. p.

[3]MNL FML V.118c. Dunapentele nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1924. 270. p.

[4]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1924. 500. p.

[5]MTI Hírarchívum 1924. november 14.,8. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dunaújvárosi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.