I. világháborús emlékművek (Dég)

Dég

Avatás: 1925

Alkotó: Burján Jenő

A dégi Gillányi-hegyen található emlékművet, amit Burján Jenő kőfaragó készített, a talapzaton olvasható tábla szerint a Festetics család és a község lakossága állíttatta. A hősi halottak névsorát tartalmazó márványtábla, amely a második világháború előtti képeslapokon jól látható, a háború során megsemmisült. Több mint hat évtizeddel később, 1988. decemberében a tanácselnök tájékoztatta a tanácsülésen résztvevőket az első világháborús emlékmű társadalmi munkával történt felújításáról, és arról, hogy 1988. október 29-én megemlékezést tartottak az emlékműnél.[1] A Fejér Megyei Hírlap 1988. november 2-án név szerint is megemlítette az 1925-ben állított alkotás felújításában részt vett személyeket és szervezeteket. A helyi kisiparosok Jobbágy Károlyné szervezésében végezték a munkálatokat, az emlékmű feliratát pedig Németh József készítette el társadalmi munkában.[2]

Millenniumi emléktáblát avattak az emlékműnél 2000. augusztus 19-én.[3] A táblán a következő felirat olvasható: „A magyar állam születésének 1000. évfordulóján népünk küzdelmeinek dicső emlékére a 2000. évben állíttatta Dég község Önkormányzata”.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIII. 732a. Dég Községi Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1988. december 13.

[2] Fejér Megyei Hírlap. 1988. november 2. 4. p.

[3] MNL FML XXIV. 1351a. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal iratai. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Dég. 2000. szeptember 14.

[4] Uo. 2000. július 19.

Dégi képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Fejér Megyei Hírlap. 1988. április 5. 4. p

Fejér Megyei Hírlap. 1988. november 2.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Dégi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.