I. világháborús emlékművek (Csősz)

Csősz

Avatás: nem ismert

Alkotó: nem ismert

A csőszi emlékmű építésének történetéhez pontos adatokkal nem rendelkezünk. A Székesfehérvári járás főszolgabírójának 2234/1927.[1]számú körrendeletében lévő, „Mikor állíttatott az emlékmű?” kérdésre a „nincs” választ adta a település. Egy évvel később a Székesfehérvári járás főszolgabírójának felszólítására: „Felhívom, hogy 8 napon belül jelentse, hogy, az 1920., 21., 22., 23-ik esztendőkben volt-e hősi szobor leleplezés a községben, és azon részt vette-e József Főherceg úr Őfensége?”, kihúzott adatlapot küldött vissza a település elöljárósága.[2]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

[2]Uo. 5035/1928.

Hozománykönyv. Fejér megye településeinek hozománya Magyarország EU-csatlakozásának tiszteletére. 2003. Székesfehérvár. 61. p.

Csőszi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Csőszi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Csőszi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Csőszi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.

Csőszi első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2013.