I. világháborús emlékművek (Csór)

Csór

Avatás: 2018. november 11.

Alkotó: tervező: Horváth János, kivitelező: Balla Ferenc

Csór község önkormányzata 2018 tavaszán első világháborús emlékmű állításához nyert el közel ötmillió forintot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázatán. Horváth János szobrász készítette az alkotás tervét, és e szerint az emlékművön két táblát helyeztek el a következő feliratokkal: „Az I. világháborúban hősi halált halt csóri honvédek emlékére állíttatta az Első Világháborús Emlékbizottság és Csór Önkormányzata” illetve „S az ember millióinak szemében gyászköny ül. Vörösmarty Mihály”.[1] 2018. november 11-én avatták fel az emlékművet, amelynek kivitelezést Balla Ferenc végezte.[2] A koszorúzást megelőzően Csete Krisztián polgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy a pályázaton elnyert összegen felül az önkormányzat ötszáznyolcezer forint önerőt biztosított a megvalósításhoz, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal segítették az emlékmű felállítását: „Gondolataimat zárva, szeretnék köszönetet mondani még egyszer a támogató Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak, Horváth János szobrásznak a tervekért, Ari Orsolyának a pályázat megírásáért és menedzseléséért, Buresné Mészáros Editnek a szervezésért, Dr. Hári Gyulának a szakmai közreműködésért, Balla Ferencnek a kivitelezésért, a Csóri Alkotó Közösségnek a parkosításért, Csór Község Önkormányzatának pedig a szükséges pénzügyi forrásért. Nélkülük, nélkületek ma nem állhatnánk itt.[3]

Jegyzetek

[1] Fejér Megyei Hírlap. 2018. május 11., 4. p..

[2] Uo. 2018. november 12. 1.p.

[3]https://www.facebook.com/csete.krisztian/posts/10214212994212166 2018. november 13.

Fejér Megyei Hírlap. 2018. május 11. 4. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2018. november 12. 1. p.

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Csóri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

 

Avatás: 1990

Alkotó: nem ismert

A csóri második világháborús emlékművet 1990-ben állították. A település tanácsülési jegyzőkönyve szerint a szükséges összeget, amely kb. kettőszáznegyvenezer – kettőszázhatvanezer forint volt, részben gyűjtés útján kívánták előteremteni. Az emlékmű alapjának anyagi fedezetét a tanács vállalta, az építését társadalmi munkában végezték el.[4] Az önkormányzat végül százötvennégyezer forinttal járult hozzá a kiadásokhoz.[5]

Az emlékművön 2014-ben egy első világháborús emléktáblát helyeztek el, amelynek felirata szerint Tóth Péter és családja, illetve Balla Ferenc és családja kezdeményezte a tábla állítását.

Jegyzetek

[4]MNL FML XXIII. 730a. Csór Községi Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1990. szeptember 21.

[5]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Csór. 1991. április 22.

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

Csóri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.