I. világháborús emlékművek (Csákvár)

Csákvár

Avatás: 1990. március 15.

Alkotó: Várady Sándor

Viszló Gyula tanácselnök 1989. március 16-án bejelentette a tanácsülésen, hogy Várady Sándor szobrászművész elvállalta az emlékmű megalkotását.[1] Várady Sándor 1989. október 5-én megjelent a tanácsülésen és bemutatta az emlékmű makettjét, amelyet Jurcsik Károly építész előtervei alapján készített el az emlékműbizottság egyetértésével. A szobrász elmondta, hogy tudomása szerint Csákváron régen volt egy turulmadár szobor, amely a háború alatt elpusztult, ezért javasolta, hogy ez a szimbólum szerepeljen az emlékművön is. Indítványozta még, hogy vörösrézből készüljön a madáralakzat, amely esztétikailag is megfelelne erre a célra, és a madár nagysága a térben történő elhelyezéshez mérten kb. két és fél méteres fesztávolságú legyen. A koncepciója szerint ez a madár kitárt szárnyakkal rárepülne a talapzatra, ami vagy egy szépen megformált szikla, vagy a Csákváron fellelhető oszlopmaradványokból elkészített oszlop lehetne. Ez a talapzat kb. másfél méter magas lenne. Az emlékmű a templom háta mögötti téren kerülne elhelyezésre. A neveket tartalmazó táblák a szobrász elképzelése szerint a templom mögötti út levezetőjénél a falnál kb. másfél méter magasan lennének. Ezeken a táblákon szerepelnének az 1848-as forradalom, illetve az első és a második világháború hősi halottainak nevei. Várady Sándor kérdésekre válaszolva elmondta még, hogy a maketten látható fák helyett lehet élő sövényt is ültetni, úgy jobban látszik az út felé a szobor, és az emlékmű elhelyezése majd lehetővé teszi különböző rendezvények lebonyolítását ezen a téren, így a koszorúzásokra is lesz egy alkalmas hely. Az emlékmű létesítése szerinte akkor is tetemes összeg, ha nem vörösrézből készíti, hanem esetleg bronzból öntik ki. A kiöntéssel viszont nem lehet olyan hatást elérni, mint amit ő kézzel alkot. Csak a madár alakzata kb. 650000 Ft-ba kerül, plusz ehhez jön a talapzat és egyéb dolgok kialakítása. Ha ő készíti saját kezűleg, a tiszteletdíjat hivatalosan állapítják meg, de ez is kb. 350 000 Ft. Így az összes költség véleménye szerint másfél-két millió Ft lenne. A hozzászólások után Viszló Gyula összefoglalva megállapította, hogy a testület az emlékmű létesítése mellett döntött. Kérte, hogy a testület bízza meg a végrehajtó bizottságon keresztül a szakigazgatási szervet, hogy készítse el az ezzel kapcsolatos tanácsrendelet-tervezetet, és keresse meg a pénzügyi forrásokat is az emlékmű költségeire. Javaslata szerint felhívással kell majd fordulni a lakossághoz, valamint azokhoz a volt csákvári lakosokhoz, akik elszármaztak a községből, hogy aki teheti, támogassa az emlékmű létesítését. Az ideiglenes emlékműbizottság pedig később a tanács által megbízott hivatalos emlékműbizottság lenne, akik folyamatosan figyelemmel kísérnék és szerveznék az emlékmű építését. Ezután a tanács határozatot hozott arról, hogy méltó emlékművet állít az 1848-as szabadságharc, valamint az első és a második világháborúban elesett magyar katonák és mártírhalált halt személyek emlékére.[2]

A tanácselnök 1989. december 14-én elmondta, hogy az emlékmű helyének kialakítása, a területrendezés nagyrészt megtörtént. A szobrászművész és a tervező is többször járt a helyszínen. Az emlékmű makettjét kitették közszemlére a ruházati bolt kirakatába, hogy mindenki megnézhesse a tervezett emlékmű formáját. Az emlékmű építéséhez szükséges pénz biztosításához felkérték írásban a lakosságot, valamint a helyi gazdasági szerveket, a területükön működő vadásztársaságokat és azokat az állampolgárokat is, akiknek ott volt üdülőjük. Várady Sándor szobrászművész benyújtott egy költségvetést, mely szerint az emlékmű költsége összesen 850000 Ft.[3]

Az 1990. május 22-i tanácsülésen elhangzott tájékoztató szerint a Hazafias Népfront, a politikai pártok, a helyi gazdálkodó szervek, a lakosság egyéni anyagi támogatásával, valamint a tanács segítségének köszönhetően 1990. március 15-én megtörtént az ünnepélyes emlékműavatás. A turulmadár Várady Sándor szobrászművész alkotása, és a térkialakítás tervezője Jurcsik Károly építőművész. Az emlékmű 837000 Ft költséggel épült meg. Az említett szervek és a lakossági adományok 396000 Ft-tal egészítették ki a költségeket. A társadalmi munka értéke 500000 Ft-ra volt tehető. Az Ipar- és Képzőművészeti Alap a létesítmény értékét másfél millió Ft-ban állapította meg.[4]

Huszonöt év múlva, a 2015. március 15-i ünnepségre felújították az emlékmű környékét, az emlékmű melletti lépcső és a járda új kőburkolatot kapott. Az önkormányzat 600 000 Ft-ot különített el erre a célra, azonban az emlékmű talapzata, a szobor felújítása, a környező zöldfelület rendbetétele már nem fért bele ebbe az összegbe. Illés Szabolcs polgármester ezért közadakozásra szólította fel a város lakosságát, és kérte az emlékmű sorsa iránt fogékony helyi vállalkozások, civil szervezetek, egyházak segítségét, felajánlásait, hogy az emlékmű méltó legyen üzenetéhez.[5]

Jegyzetek

[1] MNL FML XXIII. 728a. Csákvár, Bodmér és Vértesboglár Nagyközségi Közös Tanács VB iratai. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1989. március 16.

[2] Uo. 1989. október 5.

[3] Uo. 1989. december 14.

[4] MNL FML XXIII. 728a. Csákvár, Bodmér és Vértesboglár Nagyközségi Közös Tanács VB iratai. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1990. május 22.

[5] Fejér Megyei Hírlap. 2015. március 4. 4. p.

Fejér Megyei Hírlap. 1990. március 19.

Fejér Megyei Hírlap. 2015. március 4. 4. p.

Csákvári emlékmű. MNL FML XV.33. 65. d. Csákvár 2002.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Csákvári emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Fejér Megyei Hírlap. 2018. január 15. 3.p.