I. világháborús emlékművek (Csabdi)

Csabdi

Avatás: 1926. június 13.

Alkotó: nem ismert

Csabdi község képviselő-testülete 1923. szeptember 28-án határozatot hozott arról, hogy a világháborúban elesett hősök emlékét megörökítik. Ennek költségeire ötven mázsa búzaértéket szavaztak meg, és ezt az összeget elsősorban önkéntes adományokból akarták begyűjteni. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, és nem hagyta jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak tartotta, és a nemes cél elérésére egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek találta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, és a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak újból.[1]

A hősi szobrot végül az Oberrecht Lajos jegyző és neje által vezetett helybéli fiatalok műkedvelő előadásainak jövedelméből állították fel 1926. június 13-án.[2]

Több mint hat évtizeddel később, 1990. decemberében döntött újra a képviselő-testület az emlékmű ügyében. Különböző szervezetek útján összegyűjtött adományok felhasználásával tervezték az emlékművet felújítani.[3] A régi szobor helyreállításáról, az új emlékoszlop elkészítéséről és a díszkert rendbetételéről tervet készíttettek, amelyek megvalósítását határozatba is foglalta a képviselő-testület 1991. június 14-én. Kriszt Ferenc restaurátor ekkor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a turulmadár felújítása már meg is történt. A munkálatok elkezdése előtt a területet biztosítani kellett, mivel az emlékmű az óvoda udvarán helyezkedik el. A bekerített területre a bejárást külön kapun keresztüloldották meg, ami később az emlékmű bejárata is lett. A feladatok elvégzését a gravírozást kivéve térítés nélkül akarták megoldani, illetve a rendelkezésre álló összeg (31204 Ft) felhasználása erejéig tervezték az emlékmű felújítását. Lődy József polgármester javaslatot tett arra, hogy a márványtáblára ne írjanak neveket, hanem a neveket az avató ünnepségen olvassák fel.[4] Még ezen a nyáron az emlékmű megépítésével kapcsolatban a tervezettől eltérően lemaradásokat tapasztaltak, ezért szeptemberben úgy döntött a képviselő-testület, hogy kizárják azokat a személyeket a további munkákból, aki miatt nem haladt előre a helyreállítás és visszakérik az elvitt anyagokat.  A polgármester elmondta továbbá, hogy a jövő évi költségvetésbe beterveznek egy bizonyos összeget a felújításra, mert a tapasztaltak alapján az emlékművet nagyobb részben társadalmi munkából nem lehet elvégeztetni.[5] Az emlékmű részei október 10-re visszakerültek a polgármesteri hivatalhoz, kiderült, hogy az egyik kőtábla megrongálódott egy helybeli lakos gondatlansága miatt, és a rajta szereplő nevek elvesztek.[6] A polgármester 1992. április 7-én bejelentette a képviselő-testületnek, hogy az emlékmű betűvésését Ipach László kőfaragó mesterrel megbeszélte, aki a szükséges munkákat április 25-re elvégzi.[7]Az emlékmű márványtábláira az önkormányzat 14 000 Ft-ot fizetett ki, a kapu költsége: 6075 Ft volt.[8] Az emlékmű felújítási munkálatainak nagyobbik része 1992. október 31-ig elkészült, csupán a festés és a parkosítási teendők húzódtak el.[9]Az emlékmű ünnepélyes avatására 1993. május 28-án került sor.[10]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 780. p.

[2] MNL FML IV.405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Csabdi. 13. p.

[3]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Csabdi. 1990. december 6.

[4]Uo. 1991. június 14.

[5] Uo. 1991. szeptember 26.

[6] Uo. 1991. október 14.

[7]Uo. 1992. április 7.

[8] Uo. 1992. június 11.

[9] Uo. 1992. november 26.

[10]Uo. 1993. július 15.

MNL FML XV. 24e. Képeslapok. Csabdi 1935.

Fejér Megyei Hírlap. 1993. május 29. 16. p.

Csabdi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Csabdi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Csabdi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Csabdi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.

Csabdi világháborús emlékmű. Fotó: Gulyás Anita 2018.