I. világháborús emlékművek (Bodmér)

Bodmér

Avatás: 1993

Alkotó: Balogh István

Rácz Imre polgármester a település képviselő-testületét 1993. január 25-én arra kérte, hogy döntsék el, hol lenne célszerű elhelyezni a hősi emlékművet, mert Balogh István kőfaragónak minél előbb szeretné átadni a hősök névsorát, valamint ismertetné vele az emlékmű pontos helyét is. A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a hősi emlékművet a játszótér területén helyezik el.[1]

A polgármester 1993. augusztus 12-én bejelentette, hogy elkészült az emlékmű. Alkotója Balogh István kőfaragó, aki az emlékmű elkészítéséért nem pénzt kért, hanem azt, hogy a templom felújítására fordítsák az emlékmű értékét, ami 100 000 Ft.[2]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Bodmér. 1993. január 25.

[2] Uo. 1993. augusztus 12.

Fejér Megyei Hírlap. 2000. november 27. 6. p.

Bodméri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Bodméri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.

Bodméri világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2018.