I. világháborús emlékművek (Balinka)

Balinka

Avatás: 1993. május 9.

Alkotó: nem ismert

Nagy István polgármester 1993. május 4-én tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az emlékmű elkészült, és az avatására, illetve a szentelésére 1993. május 9-én kerül sor. Kérte a testület tagjait, hogy vegyenek részt az ünnepségen és az azt követő fogadáson.[1] A település első félévi költségvetési beszámolója alapján az emlékműre 305 000 Ft-ot fizettek ki.[2]

Jegyzetek

[1]MNL FML XXIV.1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Balinka. 1993. május 4.

[2] Uo. 1993. augusztus 13.

 

Fejér Megyei Hírlap 1993. május 10. 3. old.

Balinkai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Balinkai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Balinkai világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.