CD- és DVD-tár

CD/DVD/E-book tár jegyzéke

 

1.

Országgyűlési Napló 1990 – 1994

CD

1996

2.

Euro Poly

CD

1997

3.

Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyűjteménye 1998. január 1. állapot szerint

CD

1998

4.

A Pallas Nagy Lexikona

CD

1998

5.

Magyar Hírlap 1994. szeptember 1. – 1997. június 30.

CD

1998

6.

Magyar törvénytár (1993 – 1998. december 31.)

CD

1999

7.

Kiss Gábor: Magyar szókincstár

CD

1999

8.

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal

CD

1999

9.

Fort monostor (Monostori erőd)

CD

2000

10.

Királyi könyvek. 1 – 9. kötet 1527 – 1647 (2 db)

CD

2000

11.

Arcanum Digitéka / (Demo)

CD

2000

12.

PC Format 2000. június

CD

2000

13.

Királyi könyvek, Mohács előtti oklevelek – 1526

CD

2000

14.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

CD

2000

15.

Országgyűlési Napló 1990 – 2000 (a plenáris ülések jegyzőkönyveinek teljes szövegű adatbázisa)

CD

2001

16.

Magyar Hírlap 1994. szeptember 1. – 2000. december 31.

CD

2001

17.

Glatz Ferenc: 1000 évről 100 percben (A magyar állam múltjáról, jövőjéről)

DVD

2001

18.

Engel Pál: Magyarország a középkor végén (Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről)

CD

2001

19.

A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei

 

 

 

(Collectio Dilomatica Benedictina)

CD

2001

20.

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa

 

 

 

(A MOL Mohács előtti gyűjteményeihez készült levéltári segédletek) (2 db)

CD

2000

21.

Településeink címeres pecsétjei a Magyar Országos Levéltárban

CD

2001

22.

Engel Pál: Magyar középkori adattár (Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457) (Középkori magyar geneológia)

CD

2001

23.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok

CD

2001

24.

Magyar Könyvészet 1712 – 1920

CD

2001

25.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben

CD

2001

26.

Arcanum DVD könyvtár 1.

DVD

2001

27.

Vasárnapi Újság 1854 – 1860

CD

2002

28.

A Magyar nemzet története

CD

2002

29.

Arcanum DVD könyvtár 2.

DVD

2002

30.

Királyi könyvek 10 – 17. kötet 1647 – 1683

CD

2002

31.

Királyi könyvek 18 – 26. kötet 1682 – 1703

CD

2002

32.

Királyi könyvek 27 – 38. kötet 1703 – 1740

CD

2002

33.

Erdélyi királyi könyvek 1 – 9. kötet 1581 – 1610

CD

2002

34.

Turul 1883-1900

CD

2002

35.

Turul 1901-1921

CD

2002

36.

Turul 1922-1950

CD

2002

37.

56-os adatbázis (Budapest Főváros Levéltára)

CD

2002

38.

Finály Henrik: A latin nyelv szótára

CD

2002

39.

Magyar életrajzi lexikon 1000 – 1990

CD

2002

40.

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza

CD

2002

41.

Siebmacher: Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve

CD

2002

42.

Népszavazás az európai uniós csatlakozásról Fejér megyében 2003. április 12.

CD

2003

43.

Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei, 1956 – 1989. Nagy Iván emlékezete

CD

2003

44.

Magyar Tudomány 2000 – 2002, repertórium, tudósportrék (3 db)

CD

2003

45.

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (Zsigmond-kori oklevéltár I-VII. 1387- 1420)

CD

2003

46.

Levéltári Szemle 2000-2002

CD

2003

47.

Királyi könyvek 39 – 47. kötet 1740 – 1767

CD

2003

48.

Erdélyi királyi könyvek 10 – 19. kötet 1614 – 1635 (Bethlen Gábor oklevelei)

CD

2003

49.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye 1867 -1880

CD

2003

50.

Arcanum DVD könyvtár 3.

DVD

2003

51.

Arcanum DVD könyvtár 4.

DVD

2003

52.

Hóman Bálint munkái

CD

2003

53.

Száz magyar falu könyvesháza

CD

2003

54.

Századok: A Magyar Történelmi Társulat közlönye 1994 – 2003

CD

2004

55.

Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok

CD

2004

56.

Erdélyi királyi könyvek 20 – 29. kötet 1630 – 1656

 

 

 

(I. és II. Rákóczi György oklevelei) (2 db)

CD

2004

57.

Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban (2 db)

CD

2004

58.

Csatlakozási szerződés. 2004. május 1.

CD

2004

59.

Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban

 

 

 

(Urbaria et Conscriptiones)

CD

2004

60.

Kézirattár (Az OSZK Kézirattárának katalógusai)

CD

2004

61.

Arcanum DVD könyvtár 5.

DVD

2004

62.

Arcanum DVD könyvtár 6.

DVD

2004

63.

Magyarország középkori digitális okmánytára 1.0

CD

2005

64.

Pannon Enciklopédia. Magyarország állatvilága

CD

2005

65.

A Somogy Megyei Levéltár középkori oklevelei 1232 – 1519

CD

2005

66.

A szabadságharc lexikona (1848-49)

CD

2005

67.

Szirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687 – 1787)

CD

2005

68.

Magyar Könyvészet 1921 – 1944

CD

2005

69.

Lipszky János: A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára (1804 – 1810)

DVD

2005

70.

Gudenus: A magyarországi főnemesség 20. századi geneológiája

CD

2005

71.

Budapest régi térképei I - II. rész

DVD

2005

72.

Vas megye az első kataszteri felmérés térképein 1856 – 1860 (2 db)

DVD

2006

73.

Az ’56-os megtorlás adatbázisa – személyek és fotók – (Az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében)

CD

2006

74.

A Magyar Országos Levéltár térképtára I. Kamarai térképek (1742-1882)(2db)

DVD

2006

75.

Pest város Építő Bizottmánya 1861 – 1873 (Budapest régi tervei I. rész)

DVD

2006

76.

Duna-Tisza közi Mezővárosok feudális kori végrendeletei 1655 – 1848

CD

2007

77.

Brittanica Hungarica Világenciklopédia 2007. (30 napos próbaverzió)

DVD

2007

78.

Magyar Hivatalos Jogszabálytár 2007. október 31-i állapot szerint

DVD

2007

79.

Jankó Annamária: Magyarország katonai felmérései 1763 – 1950

CD

2007

80.

HVG archívum 2006

CD

2007

81.

Jumurdzsák gyűrűje (az interaktív film) (Demo)

CD

2007

82.

Nato Poly

CD

1997

83.

Somogyi Éva 70. születésnapjára (Elektronikus ünnepi tanulmányok)

CD

2007

84.

Századok 1867 – 2006 (1: 1867 – 1936; 2: 1937 – 2006)

DVD

2007

85.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

DVD

2007

86.

Szluha Márton: Felvidéki nemes családok I-II.

 

 

 

(Árva, Trencsén, Zólyom – Sáros, Turóc)

CD

2007

87.

A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata 1958.

 

 

 

(Megrendült a világ) (2 db)

DVD

2008

88.

Országgyűlési Napló 1990 – 2007.

 

 

 

[Magyarország politikai évkönyve 1988 - 2007]

DVD

2008

89.

Békés Megyei Levéltár térképei

DVD

2008

90.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei. Repertórium 1962 – 2007

CD

2008

91.

Források a Muravidék történetéhez (Szöveggyűjtemény 871 – 1921)

CD

2008

92.

Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús hadszíntéri térképei

 

 

 

– Keleti front; Olasz front –

DVD

2008

93.

Középkori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban

DVD

2008

94.

A középkori Magyarország digitális levéltára

 

 

 

(Collectio Diplomatica Hungarica)

DVD

2008

95.

HVG archívum 2008

CD

2009

96.

16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái (3 db)

CD

2006

97.

Magyarország megyetérképei a Hadtörténeti Térképtárban 1731 – 1948 (6297)

DVD

2009

98.

6 nyelvű Európa szótár

CD

1995

99.

Erdély

CD

1996

100.

gróf Széchenyi István minden írása

CD

2001

101.

1848/49 Csudáknak éve = Das Jahr der Wunder

CD

2002

102.

Az 1715. évi országos összeírás (6297!!!)

DVD

2004

103.

A nemzet levéltárának kincsei

DVD

2006

104.

A magyar levéltáros egyesületek megalakulásának évfordulóira.

 

 

 

Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlése Veszprém,

 

 

 

2006. augusztus 28-30.

CD

2007

105.

A székesfehérvári Református Egyház Csomasz Tóth Kálmán Kórusa

CD

2007

106.

Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok éves beszámolói 1629 – 2008

e-book

2009

107.

A Magyar Országos Levéltár térképtára III. Az Eszterházy és Eszterházy családok térképei, tervrajzai (6297!!!)

DVD

2009

108.

A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár térképtára 1749 – 1945

DVD

2009

109.

Helyi védelem alatt álló épületek (Szombathely építészeti értékei 1.)

DVD

2010

110.

Rendszerváltozás Magyarországon 1987 – 1990 (2 db)

DVD

2010

111.

Közigazgatás és iratkezelés a 19-20. században (tanfolyami segédanyag)(2 db)

CD

2010

112.

Tolna megye 1859 – 1864 (Georeferált Vármegyei Kataszteri Térképek)

DVD

2010

113.

Nógrád megye 1867 – 1868 (Georeferált Vármegyei Kataszteri Térképek)

DVD

2010

114.

Bihar vármegye a múló időben

DVD

2011

115.

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története I-IV.

DVD

2011

116.

„Nagyszüleink öröksége” Perkátai Hagyományok tárgyi és szellemi kincsek

DVD

2011

117.

Shvoy Lajos: Székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937. (2 db)

DVD

2013

118.

Nagy Iván emlékezete

CD

2004

119.

Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei, 1528 – 1895 (6378!!!)

DVD

2010

120.

Nógrád vármegye II. József-kor közigazgatási iratanyagának regesztái 1786-1790 (2 db)

CD

2014

121.

Mátrácz József: Angyalok Nádasdladányban 1724 – 2013

DVD

2013

122.

Határon innen, határon túl: Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára

DVD

2012

123.

Szálkai Tamás – Szikla Gergő – Szilágyi Ferenc: Bihar és Hajdú megye közigazgatási beosztásának története (1552-2013)

CD

2014

124.

Interdiszciplinariás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája III.

CD

2013

125.

„Hősök voltak mindannyian…”: Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban

DVD

2014

126.

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára

DVD

2014

127.

Interdiszciplinariás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV.

DVD2013
128.

Közös múltunk, közös jövőnk: Bemutatkozik a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

DVD2015
129.

Hol vannak Schmidték? – felső-bácskai németek nyomában hetven évvel később (6688!!!)

DVD

2017

130.

A gyógyszerészet vidám kultúrtörténete

CD2018
131.

Szögi László: Római katolikus egyház története

CD

2018

132.

Szögi László: Református egyház története

CD

2018