Alapszabály

Alapszabály

1.

Az 1898. évi XXIII. törvényczikk alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet alapszabályai. Budapest: Magyar kir. ny., 1898.- 31 p.; 24 cm

2.

Az 1937. március 20-iki alakuló gyűlésen tárgyalás alá kerülő alapszabály-tervezet. A Magyar Gazdasági Tanárok Országos Egyesülete alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer I. Utóda Panonnia ny.váll., 1937.- 14 p.; 21 cm

3.

Alapszabályai a magyar nyelvet terjesztő egyesületnek Temesvárott = Statuten des Vereines zur Verhreitung der ungarischen Sprache in Temesvár. Temesvár: Csanád-Egyházmegyei ny., 1884.- 17 p.; 20 cm

4.

Alapszabályai az „Általános magyarországi gyógyszerészek egyleté”-nek. Budapest: [k. n.], 1873.- 16 p.; 19 cm

5.

Alapszabályok a javító intézetek számára. Budapest: Magyar kir. államny., [é. n.].- 20 p.; 25 cm

6.

Alapszabályok a Vörös Kereszt díszjelvényekről. [h. n.], 1914.- 3 p.; 35 cm

7.

Alapszabály-vázlata (tervezete) a „Magyar Kisbirtokosok Országos Földhitelegye-sületé”-nek és az ezzel szövetséges „Mezőgazdasági Előlegegyletek”-nek. Budapest, 1878.- 8 p., 30 cm

8.

A „Beregmegyei Magyar Közművelődési Egyesület” alapszabályai. Beregszász: Nagy Lajos és Sallay Gyula, 1883.- 10 p.; 20 cm

9.

A bakonycsernyei volt úrbéres telkes gazda Erdőbirtokossági Társulat alapszabályai. Budapest: Express-ny., 1957.- 32 p.; 23 cm

10.

A Balatoni Szövetség alapszabályai. Veszprém: Pósa Endre, 1910.- 15 p.; 17 cm

11.

A Budapesti Népszerű Főiskolai tanfolyam (University extension) alapszabályai. Budapest: Nagy Sándor ny., 1901.- 7 p.; 24 cm

12.

A Duna – Adonyi önkénytes Tűzoltó – Egylet alapszabályai és szolgálatai szabályzata. Kalocsa: Malatin és Holmeyer ny., 1878.- 16 p.; 16 cm

13.

A Dunántúli Közművelődési Egyesület alapszabályai. Budapest: Fritz Ármin és Társa, 1891.- 14 p.; 17 cm

14.

A dunapentelei telkes birtokosság legeltetési társulatának alapszabályai. Budapest: Franklin Társulat, 1926.- 25 p.; 27 cm

15.

A fejérmegyei alsó – sármelléki takács-, festő-, és esztergályos ipartársulat alapszabályai. Sz.-Fejérvár: Számmer Kálmán, 1873.- 16 p.; 21 cm

16.

A Fejérmegyei Gazdák Nemzeti Szövetségének alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer I. Utóda Pannonia, 1938.- 19 p.; 16 cm

17.

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület alapszabályai. Székesfehérvár: [k. n.], 1918.- 8 p.; 35 cm

18.

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület alapszabályai. Nyitra: Neugebauer Nándor ny., 1900.- 23 p.; 17 cm

19.

A Győri Vízvezetéki Részvénytársaság alapszabályai. Győr: Surányi János ny., 1890.- 10 p.; 23 cm

20.

A Győrvárosi Ipartestület Betegsegélyző pénztár nyugtakönyve és alapszabályai. Győr: Nitsmann József, 1892.- 32 p.; 17 cm

21.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége alapszabályai. Budapest: Világosság ny., 1921.- 30 p.; 15 cm

22.

A Keresztény Munkásifjak Orsz. Szövetsége alapszabálykivonata. [1923.], 12 p.; 18 cm

23.

A Köztisztviselők Nyugdíjpótló és Segélyző Egyesületének alapszabályai. Budapest: Pallas, 1908.- 20 p.; 24 cm

24.

A „Magyar Leszámítoló- és Kereskedelmi Bank” alapszabályai. [k. n.], 1873.- p. 147 - 159.; 35 cm

25.

A „megváltóról” czimzett budapesti betegsegélyző és temetkezési egylet alapszabályai = Statuen des Kranken-Unterstützungs- und Leichen-Vereines „Salvator” in Budapest. Budapest: Szentkirályi és Treutner, 1876.- 32 [14] p.; 16 cm

26.

A Magántisztviselők Országos Nyugdíjegyesületének alapszabályai. Budapest: „Pátria”, 1912.- 52 p.; 20 cm

27.

A Magyar Adria Egyesület alapszabályai. Budapest: „Élet” irod. és ny. rt., 1915.- 11 p.; 26 cm

28.

A Magyar Biztosítási Tisztviselők Országos Egyesületének alapszabályai. Budapest: Egyesült kny., 1922.- 16 p.; 20 cm

29.

A Magyar Czukoripar-Részvénytársaság alapszabályai. Budapest: Franklin Társulat, 1892.- 30 p.; 23 cm (+ német nyelven is)

30.

A ciszterci diákszövetség alapszabályai. Budapest: „Élet”, 1923.- 16 p.; 17 cm

31.

A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség alapszabálya. Budapest: Igazság ny., 1945.- 31 p.; 19 cm

32.

A Magyar királyi honvédtisztek özvegyei és árvái ellátására alakítandó egylet alapszabályai. Budapest: Lgérády testvérek, 1876.- 28 p.; 19 cm

33.

A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító-Társaság mint szövetkezet alapszabályai. Budapest: „Hinnia”, 1899.- 24 p.; 17 cm

34.

A Magyar Labdarúgók Szövetsége alapszabályai. Cegléd: Sárik Gyula és Géza ny., 1941.- 88 p.; 17 cm [sarkán kopott]

35.

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete alapszabályai. Az 1893., 1897., 1898., 1899., 1906., 1908., 1914., 1918. és 1919. évi közgyűlések által elfogadott módosításokkal. Budapest: Posner, 1920.- 19 p.; 23 cm

36.

A Magyar Szent Korona Országai Vasutas Szövetsége Sz.-Fehérvári Kerülete Fogyasztási Szövetkezetének alapszabályai. Székesfehérvár: Debreczenyi I. ny., 1909.- 11 p.; 16 cm

37.

A Magyar Szocialista Párt alapszabálya, [Budapest], 1996.- 34 p.; 21 cm

38.

A Magyar Turista-Egyesület alapszabályai. Budapest: Hornyánszky V., 1910.- 6 p.; 21 cm

39.

A Magyar Vígszínház - egylet alapszabályai. Budapest: Neumayer Ede, 1891.- 8 p.; 23 cm

40.

A Magyar Vörös–Kereszt Egylet alapszabályai. Budapest: Attila ny., 1935.- 28 p.; 24 cm

41.

A Magyarok Világszövetségének alapszabályai. Budapest: Egyetemi ny., 1938.- 32 p.; 16 cm

42.

A magyarországi Községi és Körorvosok Egyesületének alapsz[a]bályai. Budapest: Hunyadi Mátyás Int., 1880.- 13 p.; 17 cm

43.

A Magyarországi Czipész – Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyesületének alapszabályai = Statuten des Fachvereines der Ungarländischen Schuhmacher- und Tschizmenmacher-Arbeiter und Arbeiterinen. Budapest: Világosság ny., 1902.- 55 [9] p.; 12 cm

44.

A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének alapszabályai. Budapest: [k. n.], 1905.- 15 - 30 p.; 16 cm

45.

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesületének alapszabályai. Budapest: „Pátria”, 1902.- 12 p.; 16 cm

46.

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-egyletének alapszabálya. Budapest: Pallas, 1896.- 16 p.; 17 cm

47.

A Magyarországi Tót Közművelődési Társulat alapszabályai = Stanovy Uhorsko-Krajinského Vzdelavacieho Spolku Slovenského. Budapest: Rózsa K. és neje, 1885.- 15 p.; 24 cm

48.

A Miskolczi Ipartestület Betegsegélyző Pénztárának alapszabályai. Miskolcz: Forster Rezső ny., 1893.- 16 p.; 22 cm

49.

A Nádor - Csatorna - Társulat alapszabályai. Székesfehérvár: Csitáry K. és társa ny., 1888.- 16 p.; 23 cm

50.

A Nádor - Csatorna - Társulat alapszabályai. Székes-fejérvár: „Vörösmarty” ny., 1889.- 16 p.; 23 cm

51.

A nagy-kállói királyi reáltanoda szegénysorsú tanulóinak segélyezésére, esetleg tápintézet alapítására József főherceg ő cs. k. fensége védnöksége alatt megalakult segélyegylet alapszabályzata. Budapest: Coldstein M., 1878.- 13 p.; 16 cm

52.

A Nagypénteki Ref. Társaság alapszabályai. Budapest: Hornyánszky V. ny., 1896.- 7 p.; 23 cm

53.

A Népi Kollégiumok Országos Szövetségének alapszabályzata. Budapest: Schwarz Miklós ny., 1946.- 15 p.; 21 cm

54.

A Nyíregyházi iparosok III-ok Temetkezési Egyesületének alapszabályai. Nyíregyháza: Klafter Ignác ny., 1928. - 8 p.; 23 cm

55.

A Pancsovai „Gromon Dezső” Magyarnyelv-terjesztő Egyesület alapszabályai. Pancsova: Wittigschlager Károly, 1886.- 14 p.; 20 cm

56.

A pécsi kerületi Betegsegélyző Pénztár alapszabályai. Pécs: Taizs József, 1899.- 20 p.; 21 cm

57.

A pesti szabadalmas Magyar Kereskedelmi Bank alap és rendszabályai. Pest: Landerer és Heckenast, 1842.- 21 p.; 30 cm [Muzeális dok., nem kiadható]

58.

A sopron - városi szegény - ápoldának alapszabályai = Statuten des städtischen Armen-Versorgungshauses in Sedenburg. Sopron: Romwalter K., 1873.- 28 p.; 23 cm

59.

A soproni „Mária Josephinum” alapszabályai. Sopron: Binder Pál, 1896.-16 p.; 24 cm

60.

A Sz.-Fehérvári Ipartestület segélyző pénztára alapszabályai. Székes-Fehérvár: Számmer Kálmán, 1893.- 12 p.; 21 cm

61.

A Sz.-Fehérvári Kisdedóvoda-Egylet alapszabályai. Sz.-Fehérvár: Számmer Pálné, 1871.- 8 p.; 20 cm

62.

A székes-fehérvári „Felsővárosi Olvasókör alap- és házszabályai, választott tisztikarának és tagjainak névsora. Székesfehérvár: özv. Számmer Pálné, 1870.- 14 p.; 22 cm

63.

A Székesfehérvári „Sirály” Vadásztársaság alapszabálya. Budapest: Athenaeum, 1946.- 15 p.; 24 cm

64.

A székesfehérvári Ácsok Temetkezési Társulatának alapszabályai. Székesfehérvár: Debreczenyi Gyula ny., 1900.- 16 p.; 19 cm

65.

A székesfehérvári árvaház alapszabályai. Székesfehérvár: „Vörösmarty”, 1873.- 13 p.; 21 cm

66.

A Székesfehérvári Dal-egylet alapszabályai. Székesfehérvár: A „Székesfehérvár és Vidéke” ny., 1886.- 8 p.; 19 cm

67.

A székesfehérvári Építőiparosok Szövetségének alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Imre ny., 1907.- 11 p.; 17 cm

68.

A Székesfehérvári és Fejérvármegyei Hadsegélyező Bizottság és az Ö. H. J. alapszabályai és ügyrendje. Székesfehérvár: Debreczenyi I., 1917.- 19 p.; 18 cm

69.

A székesfehérvári Felsővárosi Olvasókör alapszabályai. [k. n.].- 6 p.; 20 cm

70.

A székesfehérvári Felsővárosi Szent Józsefről czimzett Rom. Kath. Kisdedóvoda – egylet alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke” ny., 1886.- 8 p.; 21 cm

71.

A székesfehérvári Iparos Ifjúság képző- és segélyző – egyletének könyvecskéje. Alapszabályok. Székesfehérvár: „Vörösmarty”, 1879.- 18 p.; 17 cm

72.

A székesfehérvári Iparos Ifjúság önképzőkör alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke”, 1894.- 14 p.; 20 cm

73.

A Székesfehérvári Ipartestület alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke”, 1887.- 18 p.; 20 cm

74.

A székesfehérvári Ipartestület védnöksége alatt álló Székesfehérvári Iparos Ifjúság képző- és segélyző – pénztára alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke”, 1891.- 23 p.; 19 cm

75.

A székesfehérvári kerületi betegsegélyző pénztár alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke”, 1894.- 15 p.; 18 cm

76.

A székesfehérvári Kerületi Munkásbiztosító Pénztár alapszabályai. Székesfehérvár: EISLER, 1910.- 23 p.; 17 cm

77.

A székesfehérvári kőműves és kőfaragó ifjúság önképzőkörének alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Kálmán, 1898.- 14 p.; 17 cm

78.

A székesfehérvári Magyar – Ipar-védő Szövetség alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Imre ny., 1906.- 7 p.; 23 cm

79.

A székesfehérvári Máv. Dal- és Zeneegyesület alapszabályai. Székesfehérvár: Vörösmarty ny., 1934.- 23 p.; 16 cm

80.

A székesfehérvári Palotakülvárosi Olvasókör alapszabályai. Sz.-Fehérvár: Számmer I., [é. n.].- 7 p.; 21 cm

81.

A „székesfehérvári Polgárok Temetkezési Biztosító Egyesülete” alapszabályai. Székesfehérvár: Pannonia, 1943.- 25 p.; 14 cm

82.

A „székesfehérvári Polgárok Temetkezési Biztosító Egyesülete” alapszabályai. Székesfehérvár: Antal Géza ny., 1948.- 19 p.; 14 cm

83.

A székesfehérvári Színpártoló-egylet alapszabályai. Székesfehérvár: „Vörösmarty” ny., 1877.- 14 p.; 21 cm

84.

A székesfehérvári Tóvárosi Olvasókör alapszabályai, [é. n.].- p. 37-40.; 24 cm

85.

A székesfehérvári Vörösmarty-kör alapszabályai, Székesfehérvár: Csitári, 1881.- 9 p.; 24 cm

86.

A székesfehérvári Zenekedvelők Egyesületének alapszabályai 1941. Székesfehérvár: Csitári Csitáry Jenő, 1943.- 32 p.; 21 cm

87.

A Székesfejérvári „Református Dalkör” alapszabályai. Sz.-Fehérvár: Kaufman F., 1896.- 7 p.; 21 cm

88.

A Székesfejérvári és Fejérvármegyei tisztviselők és hivatalnokok „otthona” alapszabályai. Székesfehérvár: Debreczenyi Gy., 1901.- 42 p.; 19 cm

89.

A székesfejérvári Ügyvéd – egylet alapszabályai és tagjainak névsora. Székesfehérvár: özv. Számmer Pálné, 1870.- 16 p.; 21 cm

90.

A Szent István első apostoli királyról czimzett székesfehérvári Temetkezési Társulat módosított alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Kálmán, 1894.- 15 p.; 19 cm

91.

A szombathelyi ipartesület alapszabályai. Szombathely: Seiler Henrik utóda, 1898.- 16 p.; 18 cm

92.

A szombathelyi-Ipartestület Betegsegélyző Pénztár nyugta könyve és alapszabályai. Szombathely: Seiler Henrik utódai ny., 1899.- 34 p.; 16 cm

93.

A torontálmegyei magyar-nyelvterjesztő és közművelődési egylet alapszabályai.- N.-Becskerek: Pleitz-féle könyv- és kőny., 1885.- 14 p.; 16 cm

94.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alapszabálya. Budapest: TIT Sokszorosító Üzem, 1977.- 37 p.; 14 cm

95.

A Vakokat Gyámolító Országos Egylet alapszabályai. Budapest: Stephaneum ny., 1905.- 21 p.; 17 cm

96.

A Vakokat Gyámolító Országos Egylet alapszabályai. Budapest: Fried és Krakauer ny., 1904.- 32 p.; 24 cm

97.

A Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egyesületének alapszabályai. Budapest: Hazai Hírlapk., 1908.- 15 p.; 20 cm

98.

A vértesaljai Tanító – egylet alapszabályai. Sz.-Fejérvár: Számmer K., 1873.- 7 p.; 21 cm

99.

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége (VHBSz) … helyicsoportjának alapszabályai. Budapest: Terézvárosi ny., 1947.- 16 p.; 14 cm

100.

Az Adonyi Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Duna-Földvár: Schwarz Manó, 1899.- 32 p.; 23 cm

101.

Az általános Munkás-Betegsegélyző- és Rokkant-Pénztár alapszabálya. Budapest, 1876. - 48 p.; 17 cm

102.

Az Emke új alapszabálytervezete. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület új alapszabályai. [k. n.], [1914.] 22 p.; 33 cm

103.

Az Országos Egészségvédelmi Szövetség alapszabályai. Kalocsa: Árpád Rt. ny., 1940.- 13 p.; 23 cm

104.

Az Országos Gőzkazánvizsgáló Egyesület alapszabályai. Budapest: Károlyi György kő- és könyvny., 1910.- 16 p.; 19 cm

105.

Az Országos Gyermekszanatórium Egyesület alapszabályai. Budapest: Bokor Dezső, 1910. - 8 p.; 23 cm

106.

Az Országos Gyermekvédő Liga alapszabályai. Budapest: Thália, 1907.- 15 p.; 16 cm

107.

Az Országos Gyermekvédő Liga alapszabályai. Budapest: Goldschmidt Testvérek ny., 1910.- 16 p.; 17 cm

108.

Az Országos iparegyesület alapszabályai. Budapest: Neumayer Ede, 1882.- 4 p.; 32 cm

109.

Az Országos Magyar Dalosszövetség alapszabályai. Budapest: Barcza József ny., 1927.- 32 p.; 16 cm

110.

Az Országos magyar szövetség alapszabályai. Budapest: „Pátria”, 1903. november 19.- 11 p.; 23 cm

111.

Az Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár módosított alapszabályai. Budapest: Pesti ny., 1909.- 66. p.; 25 cm

112.

Az Országos Nemzeti Szövetség alapszabályai. Budapest: Weissenberg Ármin, 1896.- 23 p.; 16 cm

113.

Az Osztrák-magyar Első Általános Tisztviselő Egylet Székesfehérvári Takarék és Előlegezési - Társulat alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Imre, 1877.- 29 p.; 21 cm

114.

Az Útmesterek Országos Szövetségének alapszabályai. Budapest: Műszaki irod. és ny. rt., 1909.- 14 p.; 24 cm

115.

Betekintésre vagy hivatalos használatra az Állami és Törvényhatósági altisztek és szolgák Országos (nyugdíjpótló) Szövetségének módosított alapszabályaiból. Budapest: Ádám H., 1912.- 24 p.; 21 cm

116.

Falubattyáni Magyar Parasztszövetkezet mint az Országos Magyar Parasztszövetség Tagegyesülete alapszabálya, Budapest: Pautsch ny., 1947.- 8 p.; 21 cm

117.

Fogyasztók Országos Szövetségének alapszabálya. Budapest: Wodianer F. és fiai ny., 1917.- 20 p.; 16 cm

118.

Gazdák Biztosító Szövetkezetének alapszabálya. Budapest: „Pátria”, 1902.- 26 p.; 23 cm

119.

Győr szab. kir. városi Ipartestület alapszabályai. Győr: „Pannonia”, 1898.- 28 p.; 23 cm

120.

Iparosok Nyugdíjegyesülete (Szolnok) (működési területe: egész Magyarország) a M. Kir. Belügyminiszter Úr által 152320-1936. VII. a. szám alatt jóváhagyott alapszabályai. Szolnok: Varga József, 1934.- 16 p.; 24 cm

121.

Katolikus Lánykörök Szövetségének alapszabályai. Budapest: Közlekedési ny., 1939.- 12 p.; 16 cm

122.

Kivonat a „Bécsi Magyar Egyesület” alapszabályaiból. [k. n.], [é. n.].- 2 p.; 30 cm

123.

Közhivatali kezelők és díjnokok Országos Egyesület alapszabályai. Budapest: Attila ny., 1915.- 16 p.; 17 cm

124.

Magyar Aero Szövetség = Fédération Aéronautique Hongroise alapszabályok. Budapest: Franklin-Társulat, 1930.- 24 p.; 16 cm

125.

Magyar Államvasutiak Takarék- és Segélyszövetkezete alapszabályok. Budapest: Attila ny., 1934.- 79 p.; 24 cm

126.

Magyar Katonai Fehérkereszt Társaság mint a rokkant- és nyugállományú katonatisztek és katonai hivatalnokok országos otthona alapszabályai. Budapest: Heller K. és társa ny., 1916.- 29 p.; 15 cm

127.

Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete alapszabályai. Budapest: Pesti ny., 1893.- 32 p.; 17 cm

128.

Nyugdíj alapszabály a Fejérmegyei Szolga- és Közbiztonsági Személyzet részére. Székesfejérvár: „Vörösmarty”, 1876.- 9 p.; 14 cm

129.

Ő császári és királyi felsége I. Ferencz József apostoli király és ő császári és királyi felsége Erzsébet királyné legmagasabb védelme alatt álló Magyar Szent Korona országai Vörös-kereszt Egyletének alapszabályai. Budapest: Khór & Wein, 1881.- 25 p.; 23 cm

130.

Ő Felsége I. Ferencz József császár és király által, legmagasabb uralkodásának 50 éves emlékünnepe alkalmából, a fegyveres hatalom és csendőrség számára alapított emlék-érem alapszabályai. [k. n.], [é. n.].- 3 p.; 30 cm

131.

Pest-pilis-solt-kiskunmegyei Hitelszövetkezet alapszabályai. Budapest: Poldini Ede és társa, 1886.- 16 p.; 21 cm

132.

Pozsonyban, 1844. október 6-án megalakult Országos Védegyesület alakulásának rövid leírása és alapszabályainak kivonata. Budapest: Stephaneum ny., 1844.- 29 p.; 21 cm

133.

Pro Gorsio. Gorsium-Barátok Köre. Alapszabály. Székesfehérvár, 1989.- 5 p.; 30 cm

134.

A székesfehérvári Lövészegylet alapszabályai. Sz.-Fehérvár: özv. Számmer Pálné, 1869.- 11 p.; 24 cm

135.

Szabad Királyi Székes – Fejérvári Méhtenyező, Gyümölcsfa nemesítő, és Dohány termesztő Gazdasági Egyesületnek alapszabályjai. Székes-fejérvár: Számmer Pál, 1841.- 24 p.; 16 cm [Muzeális dok.] [Nem kiadható]

136.

Székesfehérvári Szépítő Egyesület alapszabályai. Székesfehérvár: Csitáry, 1914.- 12 p.; 20 cm

137.

Székesfejérvár szab. kir. város zálogintézetének alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer K., 1902.- 16 p.; 24 cm

138.

Szervező alapszabályzat Magyar és Erdély- ország autonóm hittörvényhű zsidó hitfelekezete számára. Pest: Schnitzer I. és Kohn J. ny., 1871.- 11 p.; 18 cm

139.

Termelőszövetkezeti tagok biztosítási és önsegélyező csoportjának alapszabálya. Budapest: Terv ny., [é. n.]- 23 p.; 20 cm

140.

Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége alapszabályok. Szeged: Endrényi Imre ny., 1902.- 17 p.; 16 cm

141.

A fejérmegyei és városi Történelmi s Régészeti Egylet alapszabályai s tagjainak névsora.- Székesfejérvár: „Vörösmarty” könyvnyomda, 1876.- 15 p.; 21 cm

142.

Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet egységes alapszabálya. Budapest: Bánsági ny., 1938.- 22 p.; 15 cm

143.

A Fehér Kereszt Egyesület alapszabályai. Budapest: Pallas rt. ny., 1888.- 14 p.; 18 cm

144.

A Fehér Kereszt Egyesület alapszabályai 10 §-a alapján a fiókegylet számára  központ által meghatározott házrendszabályai. Budapest: Pallas rt. ny., 1888.- 8 p.; 18 cm

145.

A székesfehérvári Zenekedvelők Egyesületének alapszabályai. Székesfehérvár: Csitári K. és társa ny., 1909.- 12 p.; 19 cm

146.

A Magyar Színész-egyesület és Nyugdíjintézetnek alapszabályai. Budapest: Fanda J. ny., 1882.- 20 cm; 23 cm

147.

Sz.-Fejérvári Tóváros-negyedi Olvasó Népkör alapszabályai. Székes-Fehérvárott: [Számmer], 1868.; 21 cm

148.

A temesvári Színügygyámolító-egylet alapszabályai. Temesvár: Magyar testvérek kny., 1883.- 14 p.; 16 cm

149.

A székesfehérvári kereskedelmi csarnok alapszabályai = Statuten der Stuhlwessenburger Kaufmanns-halle. Sz-Fehérvár: [Számmer], 1862.- 30 p.; 16 cm

150.

A lovasberényi „olvasó kör” alapszabályai. Lovasberény: [?], 1869.- 8 p.; 22 cm

151.

A sz.-fehérvári Kölcsönös Népsegélyző-egylet alapszabályai. Pest: [?], 1870.- 16 p.; 20 cm

152.

A Nádorcsatorna Ármentesítő Társulat alapszabályai. Székesfehérvár: Csitáry G. Jenő ny., 1932.- 15 p.; 23 cm

153.

Máilandi osztrák-magyar segélyegylet alapszabályai. Maglia, Papírkereskedése és Nyomdája, 1882.- 13 p.; 17 cm

154.

A székesfehérvári Vasúti Tisztviselők Körének alapszabályai (tagsági igazolványul is szolgál). Székesfehérvár: Debreczenyi István ny., 1933.- 23 p.; 16 cm

155.

A székesfehérvári Hosszúcsatorna-menti Vízhasználati Társulat alapszabályai. Székesfehérvár: Debreczenyi I. ny., 1910.- 13 p.; 23 cm

156.

A „Vörösmarty-kör” alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer I. ny., 1907.- 12 p.; 23 cm

157.

A magyarságot és népnevelést Sárosmegyében terjesztő egyesület alapszabálya. Eperjes: Eperjesi Bankegylet kny., 1882.- 14 p.; 23 cm

158.

A felvidéki magy. közművelődési egyesület alapszabályai. Nyitra: Schempek és Huszár, 1884.- 18 p.; 17 cm

159.

A „MOVE” védelme alatt működő Sportegyletek, röviden: A „MOVE” Sportegylet alapszabályai. Budapest: Bagó Márton és Fia – Hefty ny., 1921.- 11 p.; 20 cm

160.

Magyar államvasúti alkalmazottak konzum szövetkezetének alapszabályai. Budapest: Molnár és fia kny., 1945.- 14 p.; 15 cm

161.

A Magyar Szent Korona országainak Vörös-kereszt Egyletének alapszabályai. Budapest: May János ny., 1922.- 31 p.; 23 cm

162.

A moóri kath. kör alapszabályai = Statuten des kath. vereines zu Moór. Budapest: Alkotmány ny., 1897.- 15 p.; 17 cm

163.

Tejszövetkezeti alapszabályok. Budapest: Viola és Geist, 1933.- 8 p.; 23 cm

164.

A Magyar Cserkészszövetség alapszabályai. Budapest: Bocskai ny., 1922.- 24 p.; 16 cm

165.

A „Pécsi Lóverseny-Egylet” alapszabályai. Pécs: Taizs József, 1906.- 11 p.; 21 cm

166.

A székesfehérvári kath. legényegyesület alapszabályai. Székesfehérvár: Egyházmegyei ny., 1905.- 31 p.; 13 cm

167.

A „Duna-Adonyi kath. népkör” alapszabályai. Székes-fejérvár: Számmer Imre ny., 1896.- 13 p.; 19 cm

168.

Magyar Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének (V. O. G. E.) alapszabályai. Budapest: Held János irodalmi és ny., 1941.- 32 p.; 15 cm

169.

A Szent Vince Szeretethölgyei Egyesületének második országos közgyűlése. Alapszabályai és ügyrendje. Budapest: M. Kir. Büm. Kísérleti Ny., 1926.- 37 p.; 21 cm

170.

Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének alapszabálya. Budapest: Völgyi László ny., [é. n.].- 11 p.; 20 cm

171.

A Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályzó Társulat alapszabályai. Budapest: Erdei Sándor ny., 1944.- 58 p.; 21 cm

172.

A Magyar Orsz. Állatorvos-Egyesület alapszabályai, az ehhez tartozó fegyelmi szabályzat és állatorvosi rendtartás. Budapest: Pátria, 1929.- 40 p.; 20 cm

173.

A Julián-Egyesület alapszabályai. Budapest: Franklin Társulat, [é. n.].- 11 p.; 20 cm

174.

A „Magyar művészek egyesülete Berlinben” bejegyzett egyletnek alapszabályai. = Satzungen der „Vereinigung ungarischer Künstler in Berlin”. Berlin: S. Friedner, 1909.- 40 p.; 14 cm

175.

A Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület alapszabályai. Budapest: Légrády testvérek, 1909.- 26 p.; 19 cm

176.

Az „Egyetemek Kórház Egyleté”-nek alapszabályai. Budapest: „Pátria” ny., 1905.- 27 p.; 17 cm

177.

Magyarok egylete Bécsben. Alapszabályok. Budapest: Holzwarth és Ortony ny., 1890.- 8 p.; 22 cm

178.

A budapesti kir. m. tud. egyetemi joghallgatókat segítő egyesület alapszabályai. Budapest: Weissenberg Ármin ny., 1894.- 13 p.; 23 cm

179.

A Magyar Védő Egyesület 1904. évi alapszabályai. Budapest: Stephaneum ny., 1904.- 16 p.; 21 cm

180.

A Tulipán Szövetség - Magyar Védő Egyesület alapszabályai. Budapest: Stephaneum ny., 1907.- 24 p.; 21 cm

181.

A „Vajda János Társaság” alapszabályai. Budapest: Révai és Salamon ny., 1906.- 16 p.; 15 cm

182.

Pozsonyban, 1844. október 6-án megalakult Országos Védegyesület alakulásának rövid leírása és alapszabályainak kivonata. Budapest: Stephaneum ny., 1844.- 29 p.; 21 cm

183.

A Bécsi Magyar Önképző- és Társalgó (segély) Egylet alapszabályai. Bécs: Schlossberg Jakab, 1882.- 12 p.; 17 cm

184.

A „Katholikus Néptanítók Székesfehérvári Egyesületének” módosított alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer I., 1882.- 12 p.; 19 cm

185.

A „Bécsi Magyar Egyesület” alapszabályai. Wien: Wiener Buchdruckerei, 1893.- 8 p.; 23 cm

186.

Az Általános Munkás- Betegsegélyző- Pénztár alapszabályai. Budapest: Budapesti ny., 1893.- 39 p.; 16 cm

187.

A Független Földmívesszövetség alapszabályai. Budapest: Általános ny., 1924.- 13 p.; 24 cm

188.

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegyesületének alapszabályai. Budapest: Krausz T. és S., 1900.- 10 p.; 17 cm

189.

A Székes-Fehérvári polgári Lövész-egylet alapszabályai. Székesfehérvár: Csitári K. és társa, 1898.- 11 p.; 23 cm

190.

A székesfehérvári Tornázó-Egyesület alapszabályai. Székesfehérvár: „Székesfehérvár és Vidéke”, 1887.- 10 p.; 24 cm [utolsó lap fele hiányzik]

191.

Magyar Általános Hitelbank alapszabályai. Budapest: Révai, 1927.- 36 p.; 24 cm

192.

A Székes-Fehérvári polgári Lövész-Társulat alapszabályai. Sz.-Fehérvár: özv. Számmer Pálné, 1863.- 14 p.; 19 cm

193.

A székesfehérvári Czipész-Ipartársulat alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Imre, 1877.- 16 p.; 24 cm

194.

A Székesfejérvárott fennállott csizmadiaczéh helyébe alakult Ipartársulat alapszabályai. Székesfehérvár: Számmer Imre, 1878.- 16 p.; 24 cm

195.

Az „Első székesfehérvári betegsegélyző-egylet” módosított alapszabályai = Modificirte Statuten des „Első székesfehérvári betegsegélyző-egylet”. Székesfehérvár: „Vörösmarty”, 1880.- 23 p.; 20 cm [német nyelven]

196.

A Székes-Fejérvári Jótékony Nőegyesület alapszabályai. Székesfehérvár: özvegy Számmer Pálné, 1868.- 11 p.; 20 cm

197.

A „Magyarországi Németek Szövetsége” alapszabályai. Budapest: Buschmann F. utódai ny., 1939.- 8 p.; 24 cm

198.

A Székesfejérvári kereskedő segédek korodájának módosított alapszabályai. Székesfejérvár: Számmer Kálmán, 1872.- 11 p.; 24 cm

199.

A Fejérmegyei Takarékpénztár alapszabályai. Székesfejérvár: Számmer I., 1900.- 23 p.; 24 cm

200.

A Fejérvármegye és Székesfehérvári méhész-egylet alapszabályai. [k. n.], [é. n.].- 4 p.; 35 cm

201.

A székesfehérvári Palota külvárosi római katholikus óvoda alapszabályai. Sz.-Fehérvár: özv. Számmer Pálné, 1870.- 8 p.; 24 cm

202.

Magyar jogászgyűlés alapszabályai és tanácskozási szabályai. Pest: Rudnyánszky A. nyomda, 1870.- 7 p.; 30 cm

 

Minták

 

1.

Az „Ármentesítő Társulatok Nyugdíjintézetének” új alapszabálytervezete, [é. n.].- XXVII. p.; 32 cm

2.

Alapszabályminta a halászati termelőszövetkezetek részére. Budapest: Nyomtatványellátó Váll., 1962.- 15 p.; 29 cm

3.

Az 1872-dik évi VIII. t.-cz. értelmében alakulandó ipartársulatok alapszabályainak mintája. Budapest, 1872.- 8 p.; 36 cm

4.

Részvény társulatok által alapítandó takarékpénztár alapszabályi mintája. [é. n.].- 24 p.; 36 cm

5.

Zálogházi ügyletek alapszabályaink mintája. [é. n.].- 7 p.; 36 cm

6.

„… hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja” alapszabály-tervezete. 1930-as évek, 19 p.; 32 cm

7.

Földművesszövetkezet alapszabálya, [é. n.], 32 p.; 20 cm

8.

Hitelszövetkezet, mint az Országos Szövetkezeti Hitelintézet tagja alapszabálya.  [1948.], 23 p.; 20 cm

9.

Alapszabályminta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részére, [é. n.].- 15 p.; 28 cm

10.

Alapszabálytervezet-minta vadásztársaságok alakításánál való felhasználásra, Budapest: „Hazánk”, 1894.- 15 p.; 30 cm

11.

A … községi hitelszövetkezet alapszabályai. Budapest: idősb. Poldoni Ede és társa, 1886.- 23 p.; 20 cm