Kovács István köszöntése

2023.09.06.

Nyolcvan éve, 1943. szeptember 5-én született Hódmezővásárhelyen Kovács István. Általános és középfokú iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Bethlen Gábor Gimnáziumban történelem szakos tanára, Szűcs Gergely keltette fel érdeklődését a történelem, illetve a helytörténet iránt. Az 1962-ben tett érettségi vizsga után a szegedi József Attila Tudományegyetemen tanult, ahol egyik tanára, a régész Gazdapusztai Gyula kurzusának tagjaként nyaranta részt vett ásatásokon, Vásárhely, Battonya, Kaposvár, Debrecen, illetve Kétegyháza határában. Szakdolgozatát egy kishomoki honfoglaláskori temetőről írta. 1967-ben érdemelte ki orosz-történelem szakos középiskolai tanári oklevelét.

Diplomája kézhezvétele után egy tanévig a vásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben dolgozott, majd a Frankel Leó (rendszerváltás után Eötvös József) Szakközépiskola tanára 35 tanéven keresztül, egészen 2003. évi nyugdíjba vonulásáig. 1975-től könyvtáros-tanár, 1980-tól 2000-ig a Humán Tanári Munkaközösség vezetője volt.

Helytörténeti munkásságát a „Frankel” tanáraként kezdte meg. 1972-től három évtizedig szervezi az „Ismerd meg Vásárhelyt!” című honismereti-helytörténeti vetélkedőt, amelynek évről-évre „forgatókönyvírója és szerkesztője” is.

Cikkei, tanulmányai 1979 óta jelennek meg a megyei, városi hírlapokban, utóbb kötetekben. A Hódmezővásárhelyi Levéltár körül kialakult szellemi műhelyhez tartozik, melynek tagjai többek között Blazovich László, Herczeg Mihály, Kruzslicz István Gábor, Makó Imre, Szigeti János, Varsányi Péter István és utóbb Varsányi Attila. „Külsősként”, Békés megyéből Szabó Ferenc is részt vett egyes helytörténeti munkák végső formába öntésénél.

Kovács István mindhárom várostörténeti monográfiában (1984, 1993/I–II., 2019/I–II.) társszerző. A második kötetben állandó munkatársaival, Kruzslicz István Gáborral és Szigeti Jánossal együtt társszerkesztő is. A Vásárhelyi Téka szerkesztőbizottságának tagja, és mind a 17 kötet szerkesztését, nyomdai előkészítését végzi említett társaival közösen. A Szeremlei Társaság alapító tagja, rendszeres támogatója és az eddig megjelent 25 kötet többségének társszerkesztője.

2003-ban jelent meg a Hódmezővásárhely Törvényhatósági Jogú Város történeti almanachja c. kötet, és négy évvel később a Városháza című könyv. Mindkét kötet túlnyomórészt levéltári kutatómunka gyümölcseként látott napvilágot, és az előbbiben szerkesztőként, az utóbbiban társszerzőként is közreműködött Kovács István.

 Több munkájában igyekszik összegezni Hódmezővásárhely múltját. 2015-ben jelent meg Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz című könyve, melyben az utóbbi fél évezredben élt 2700, Vásárhelyhez kötődő személyiség életútját foglalja össze, a lexikon szabályainak alkalmazásával.

Kiadásra vár még a Hódmezővásárhely történeti kronológiája, amely a 2003-ban megjelent időrendhez képest jóval bővebb, szinte minden részletre kiterjedő. Ugyancsak megjelenés előtt van a Hódmezővásárhely belterületének történeti és jelenkori helynevei c. kiadvány is, amelyben a városhoz köthető közterületek és nevezetes helyszínek történetéről olvashatunk majd.

Kedves Pista, boldog születésnapot, jó egészséget és töretlen alkotókedvet kívánnak a Szeremlei Társaság tagjai, továbbá a Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár munkatársai.

 

Presztóczki Zoltán

Utolsó frissítés:

2023.10.13.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges