Trostovszky Gabriella

Trostovszky Gabriella: Ex libirsek heraldikája. Levéltári Szemle, 33. (1983) 1–3. sz. 155–161. 

Trostovszky Gabriella: Az esztergomi káptalan XII–XIV. századi oklevelei az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában. Levéltári Közlemények, 60. (1989) 57–81. 

Trostovszky Gabriella: A Helytartótanácsi Levéltár műszaki tárgyú metszeteinek rézlemezei. Bp., Magyar Országos Levéltár–MTA Technikatörténeti Kutatásokat Koordináló Központja. 1992. (Technikatörténeti források 1.) 1–32.

Trostovszky Gabriella: Nyitott kapuk napja a Magyar Országos Levéltárban. Levéltári Szemle, 44. (1994) 101.

Trostovszky Gabriella: I. osztály. Feudalizmuskori kormányszervek osztálya. A Magyar Országos Levéltár. Levéltárismertető. Szerk. Lakos János. Bp., MOL, 1996. 77–101.

Trostovszky Gabriella: Magyarországi kormányhatóságok. 1. rész. Céhprivilégiumok. Tematikus mutató. Céhiratok a Magyar Országos Levéltárban. Bp., 1996. 1–440.

Trostovszky Gabriella–Vissi Zsuzsanna: A Magyar Országos Levéltárban őrzött családtörténeti cédulagyűjtemények számítógépes feldolgozása. Mágnások, birtokosok, címerlevelek. Szerk. Ódor Imre–Pálmány Béla–Takács Péter. Konferencia: Pécsvárad, 1995. szeptember 12–13. Debrecen, 1997. (Rendi társadalom – Polgári társadalom 9.) 133–148. 

Trostovszky Gabriella–Vissi Zsuzsanna: Illésy gyűjtemény. A Magyar Országos Levéltár családtörténeti cédulagyűjteménye. CD-ROM. Bp., 1997.

Trostovszky Gabriella–Vissi Zsuzsanna–Tuza Csilla–Németh István–Kis Péter: Királyi Könyvek. (1527–1767). CD-ROM. Bp., 1999–2002.