Szőke Zoltán

Szőke Zoltán: Magyar békefenntartók Vietnamban. Külpolitika, 5. (1999) 3–4. sz. 149–175.  

Szőke Zoltán: A Public Record Office – Nagy-Britannia nemzeti levéltára. Levéltári Szemle, 50. (2000) 1. sz. 28–33.

Szőke Zoltán et al.: A levéltárak helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása. Levéltári Szemle, 51. (2001.) 1. sz. 4–34.

Szőke Zoltán: A vietnami „kaland”. Közel-múlt. Húsz történet a huszadik századból. Szerk. Majtényi György–Ring Orsolya. Bp., 2002. 105–114.

Szőke Zoltán: Úton a digitális archiválás felé. Közigazgatási Informatika, 2. (2002) 5–6. sz. 4–5.

Szőke Zoltán et al.: Az elektronikus iratok levéltári archiválása. Levéltári Szemle, 53. (2003) 2. sz. 3–27.

Szőke Zoltán: Elektronikus Levéltár Projekt a Magyar Országos Levéltárban. (Az MLE két konferenciája, Kaposvár–Budapest.) Szerk. Böőr László Bp., 2003. 190–201.