Szepesiné Simon Éva

Simon Éva: Magyar nagybirtokosok tervezetei a Kanizsával szembeni végvidék kiépítéséről. Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg, 1997. (Zalai Gyűjtemény, 42.) 61–86.

Simon Éva: Zalalövő története 1566–1690. „Nagy két császár birodalmi között.” Zalalövő története az ókortól napjainkig. Szerk. Molnár András. Zalalövő, 1998. 105–56.

Sz. Simon Éva: Zsidó epizód az „oszmán válság” idején. „Kira”-gyilkosság a szultáni szerájban 1600. április 1-én. Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. sz. 40–50.

Sz. Simon Éva: Zala vármegye 1579. évi oszmán és magyar adóösszírásai. Orientalista Nap 2003. Bp., 2003. 136–145.

Sz. Simon Éva: A hódoltságkori török paleográfia tréfája vagy egy renegát írnok ügyeskedése? Egy különleges forrás a kanizsai védelmi övezet hatékonyságáról 1586 őszéről. Századok, 140. (2006) 4. sz. 1045–1060.

Sz. Simon Éva: Isztambuli közgyűjtemények az I. világháború után. (Fekete Lajos jelentései 1924-ből). Keletkutatás. 2002. ősz–2006. ősz (2007) 215–228.