Szabó Csaba

Dokumentumok Kispest történetéhez 1873–1950. Összeállította, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Szabó Csaba. Bp., Budapest Főváros Levéltára, 1999.

Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 1953. Szerkesztette, a bevezető tanulmányokat írta és a mutatókat összeállította: Szabó Csaba. Bp., 2000.

Német Ildikó–Szabó Csaba: A bajor levéltári rendszer, egy tanulmányút tapasztalatai. Levéltári Szemle, 50. (2000) 3. sz. 24–41.

Szabó Csaba: Szovjet–magyar viszony, 1946. História, 22. (2000) 8. sz. 22–23.

Szabó Csaba: Rákosi Mátyás Magyarországról 1947. Fons, (2000) 3. sz. 1–18.

A Grősz-per előkészítése 1951. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a mutatókat összeállította: Szabó Csaba. Bp., Budapest Főváros Levéltára – Osiris Kiadó, 2001.

Szabó Csaba: Gazdaság, ipar. Budafok–Tétény millenniumi album. Szerk. Garbóci László–Kanyó Ferenc–Száray Miklós. Bp., Effo Kiadó, 2001. 126–187.

Balogh Margit–Szabó Csaba: A Grősz-per. Bp., Kossuth Kiadó, 2002.

Dokumentumok Budafok–Tétény történetéhez 1731–1950. Szerk. Czaga Viktória–Garbóczi László–Szabó Csaba. A dokumentumokat válogatta: Czaga Viktória–Szabó Csaba. Bp., Budapest Főváros Levéltára, 2002.

Szabó Csaba: A katolikus egyház állami ellenőrzése és korlátozása az ötvenes években. Valóság, 45. (2002) 1. sz. 87–96.

Szabó Csaba: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965. München, Verlag Ungarisches Institut, 2003.

Csaba Szabó: Die katholische Kirche Ungarns bis zum Prozeß gegen József Kardinal Mindszenty. Im Räderwerk des Éreal existierenden Sozialismus Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow. Hrsg. Lehmann, von Hartmut–Schjorring, Jens Holger. Göttingen, Wallstein Verlag, 2003. 41–64.

Csaba Szabó: Brücken über die Donau zwischen Ofen und Pest: Kettenbrücke, Margaretenbrücke, Franz–Joseph–Brücke, Elisabethbrücke. Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red. Peter Csendes–András Sipos. Bp. – Wien, 2003. 89–100.

Szabó Csaba: A Magyar Szentföld és Budapest Főváros Levéltára. Levéltári Szemle, 53. (2003) 4. sz. 42–53.

Szabó Csaba: Gázgyárból levéltár – egy ipari műemlék hasznosításának tanulságai. Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. sz. 36–40.

Csaba Szabó: Grundlinien der Kirchenpolitik der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei nach der Revolution von 1956 am Beispiel der katholischen Kirche. Wie die Träumenden? Hrsg. Maser, Peter–Schjorring, Jens Holger. Erlangen, Martin Luther Gesellschaft, 2003. 161–176.

Szabó Csaba: A katolikus egyház Magyarországon a „hosszú hatvanas években” Rubicon, (2004) 10. szám, 61–66.

Szabó Csaba: Magyarország és a Vatikán. Egyházpolitika a hatvanas években. „Hatvanas évek” Magyarországon. Szerk. Rainer M. János. Bp., 1956-os Intézet, 2004. 63–95.

Szabó Csaba: Dokumentumok a zsidó kivándorlás történetéhez (1948–1953). Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. sz. 155–232.

Szabó Csaba: Majsai János Mór (1891–1987) és a Magyar Szentföld (1937–1951–…). A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. I–II. kötet. Szerk. Őze Sándor–Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba – Bp., 2005. I. kötet, 401–414.

Szabó Csaba: A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásban. (Társszerzők: Baráth Magdolna–Bősze Sándor–Horváth Richárd–H. Németh István–Ress Imre–Sipos András–Tóth Ágnes). Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. sz. 3–61.

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Szent István Társulat – Magyar Országos Levéltár, Bp., 2005.

Szabó Csaba: Budapest hídjai. In: Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Bécsi Városi és Tartományi Levéltár – Budapest Főváros Levéltára. Budapest – Bécs, 2005. 97–108. p.

Szabó Csaba: Mindszenty József veszprémi püspök letartóztatása és fogsága Sopronban 1944/45-ben. In: Soproni Szemle, LX. évf. 2006. I. szám, 3–23. p.

Szabó Csaba: A múló idő, a távlat és az empátia. A fiatal Miklós Imre interjúk és dokumentumok tükrében. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 17. Személyes idő – történelmi idő. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kőszeg, 2003. augusztus 29–30. szerk.: Mayer László, Tilcsik György. Separatum, Szombathely, 2006. 257–267. p.

Szabó Csaba: A „Világosság” fedőnevű belső rezidentúra az Állami Egyházügyi Hivatalban. In: Szabó Csaba – Soós Viktor Attila: „Világosság” Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember – Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Bp., 2006.

Szabó Csaba: Mester Margit Mária és az UNUM. In: Távlatok, 73. évf. 2006. 3. szám, 334–349. p.

Szabó Csaba: Mindszenty József politikai végrendelete 1956-ból. In: A katolikus egyház 1956-ban. Szerk.: Rosdy Pál. Új Ember, Bp., 2006. 141–146. p.

Szabó Csaba: Az átmeneti levéltár. Lehetőség, amely Magyarországon is majdnem mindenkinek kedvező volna. (Társszerzők: Majtényi György, Mikó Zsuzsanna). In: Levéltári Közlemények, LXXVII. évf. 2006. 2. szám, 3–12. p.

Szabó Csaba: Die totale Kontrolle der römisch-katholischen Kirche Ungarns in der Phase des real existierenden Sozialismus (1945–1989). In: Die Kirchen und das Erbe des Kommunismus. Hrsg. von Katharina Kunter, Jens Holger Schjorring. Martin-Luther-Verlag, Erlangen, 2007. 317–333. p.

Szabó Csaba: Mindszenty József szabadon töltött napjai 1956-ban. In: ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Szerk.: Okváth Imre. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Bp., 2007. 223–234. p.

Szabó Csaba: Mindszenty József „ismeretlen“ rádiószózata. In: Magyar katolikus egyház 1956. – A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007. – Szerk.: Szabó Csaba. Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Új Ember, Bp., 2007. 99–114. p.

Szabó Csaba: Egyháztörténet-írás önerőből. In: Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései. Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis III. Pécs, 2007. 71–85. p.

Szabó Csaba: A katolikus vallásosság megélésének lehetőségei a Kádár-korszakban a búcsúk példáján. In: Távolodás és közelítések. A rendszerváltás és Kádár-korszak. Szerk.: Majtényi György és Szabó Csaba. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Kossuth Kiadó, Bp., 2008. 463–487. p.