Soós Viktor Attila

Soós Viktor Attila: Egy máig kiderítetlen politikai papgyilkosság anatómiája. Fél évezred magyar történelméből. Sorozatszerkesztő: J. Újváry Zsuzsanna. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, 2002. (Pázmány Történeti Műhely Tanulmányok 1.)

Soós Viktor Attila: „Pásztora és nem kanásza voltam a nyájnak…”. Egy végre nem hajtott koncepciós per előkészületeiről. „Mindent az Evangéliumért…” Gyürki László 70. születésnapjára. Szerk. Fancsali Andrásné–Soós Viktor Attila. Körmend, 2002.

Császár István–Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz – Brenner János élete és vértanúsága – 1931–1957. Brenner János Emlékhely Alapítvány, 2003.

Gyulay Endre: Egyház és magyarság, – írások, beszédek, interjúk –. Szerk. Bíró Zoltán–Soós Viktor. Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor. Lakitelek, 2003. (Hazai Műhely Könyvek I.)

Soós Viktor Attila: Három Mi Atyánkért hét hónap. Variációk, Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk. Ötvös István. Piliscsaba, 2004.

Bábel Balázs: Az Isten országáért, – beszédek, interjúk, írások –. Szerk. Soós Viktor. Sorozatszerkesztő: Lezsák Sándor. Lakitelek, 2004. (Hazai Műhely Könyvek III.)

Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Szerk. Fejérdy András–Fejérdy Gergely–Soós Viktor Attila. Bp., 2004. 2. kiadás

Soós Viktor Attila: Papgyilkosság a nyugati határ mentén I. Jel, 16. (2004) 8. sz.

Soós Viktor Attila: Papgyilkosság a nyugati határ mentén II. Jel, 16. (2004) 9. sz.

Soós Viktor Attila: Apor Vilmos naplói I. Győr, 2005. (Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 2.)

Soós Viktor Attila: Badalik Bertalan O.P. életútja. Domonkos Szemle különszáma, (2005) 1. sz.

Soós Viktor Attila: A nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben – Kiskanizsa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely. A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk. Őze Sándor–Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba – Budapest, 2005.

Kahler Frigyes: Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével. Életrajzot és névmutatót készítette: Soós Viktor Attila. Szentgotthárd, 2005.

Soós Viktor Attila: „A kapcsolat Mindszentyvel” – A szombathelyi egyházmegye bebörtönzött papjainak vallomása Mindszenty Józsefről. Vasi Szemle, 59. (2005) 4. sz. 433–449.

Szabó Csaba–Soós Viktor Attila:„VILÁGOSSÁG” – Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Bp., 2006.

Lénárd Ödön–Tímár Ágnes–Szabó Gyula–Soós Viktor Attila: Utak és útvesztők. Bp., 2006.

Soós Viktor Attila: „Kedves Barátom” – A Központi Szeminárium papjainak és kispapjainak sorsa az 1956-os forradalom alatt és a megtorlás időszakában. A katolikus egyház 1956-ban, Szerk. Rosdy Pál. Bp., 2006.

Gyürki László: Szent helyek üzenete, Karácsony és Húsvét a Szentföldön – Szerk. Soós Viktor Attila. Megőrzött hangok 2. Bp., 2006.

Soós Viktor Attila: „Biztos jelentés egy belső embertől” – Farkas Dénes szombathelyi püspöki helynök jelentése az 1956-os forradalom eseményeiről, Kovács Sándor megyéspüspök és mások magatartásáról. Vasi Szemle, 60. (2006) 5. sz. 565–590.

Mosonmagyaróvár 1956. Szerk. Lukácsi Zoltán–Vajk Ádám. Az interjúkat készítette Soós Viktor Attila. Győr, 2006. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 4.)

Dallos Imre naplója – 1944. szeptember 16. – 1945. május 14. Szerk., sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Soós Viktor Attila. Kiadja: Gyürki László. Körmend, 2007.

Gyürki László: Szent Pál útjain. Szerk. Soós Viktor Attila. Megőrzött hangok 3., Jel Könyvkiadó, Budapest, 2007.

„Isten szolgája”. Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. szerk.: Soós Viktor Attila. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2007.

Soós Viktor Attila: „Mátrai” fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában. Egyháztörténeti Szemle, 2007/1. 145–173.

Soós Viktor Attila: Badalik Bertalan veszprémi püspök internálása. ArchivNet, 7. (2007) 4. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2008. május 20.)

Soós Viktor Attila: 50 éve mozdították el Badalik Bertalan veszprémi püspököt. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk. Trosits András. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2007. 19–37.

Soós Viktor Attila: Az állambiztonsági szervek iratai Badalik Bertalanról. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéből. Badalik Bertalan veszprémi püspök elhurcoltatásának 50. évfordulójára. Szerk. Trosits András. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2007. 39–51.

Bank Barbara – Soós Viktor Attila: „A nép nevében halál”. Páter Vezér Ferenc és a pálosszentkúti ügy. Decus solitudinis – Pálos évszázadok. Szerk. Őze Sándor – Sarbak Gábor, Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti Konferenciák 4/1. Szent István Társulat, Budapest, 2007. 264–272.

Soós Viktor Attila: Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. Magyar Katolikus Egyház, 1956. Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2007. Szerk. Szabó Csaba. Új Ember Kiadó és Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, Budapest, 2007. 115–122.

Lénárd Ödön: Történelemszemlélet. Szerk. Tímár Ágnes – Soós Viktor Attila, METEM Könyvek, Budapest, 2008.