Sipos Antalné

Sipos Antalné: Aigner co. Athenaeum. Felhívási per néhai Petőfi Sándor műveinek kiadása tárgyában. Levéltári Szemle, 34. (1984) 1–3. sz. 283–361.

Sipos Antalné: A finn vállalati levéltárak nyilvántartási rendszere. Levéltári Szemle, 44. (1994) 2. sz. 84–88.

Sipos Antalné: Első fejezet: Az alapítástól az államosításig (1910–1948). A Chinoin története. Bp., Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Kommunikációs Osztálya, 1996. 11–39.

Körösmezei András–Sipos Antalné: Szempontok a közlevéltárak gazdasági szervekkel kapcsolatos gyűjtőterület munkájának végzéséhez. Szerk. Lakos János. Budapest, MOL, 2001. (Levéltári módszertani és oktatási füzetek Módszertani segédanyag, 8.) 1–36.

Sipos Antalné: Eastern European Corner. National Archives in Hungary. Ed. Jelic, Damir V. 2001. (Bulletin of The European Association for Banking History, 1.) 53–58.

Sipos Antalné: Elvi és módszertani felvetések. II. fejezet. Iratértékelési szempontok a gazdasági levéltárügyben a rendszerváltás utáni évtizedben. Szerk. Koroknai Ákos. Bp., MOL, 2002. 21–38.

Sipos Antalné: Az államosítás előtt működött ásványolaj-finomító vállalatok repertóriuma. Bp., 2003. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 9.)

Sipos Antalné: Az államosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertóriuma. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 13.)

Sipos Antalné: Az államosítás előtt működött textil-, szőrme- és bőripari vállalatok repertóriuma. Bp., 2004. (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 14.)

Sipos Antalné: Szabotázs Brennbergbányán. ArchivNet, 4. (2004) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2005. június 3.)

Sipos Antalné: Egy valóságos antifasiszta ellenálló ArchivNet, 5. (2005) 2. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2006. márius 28.)

Sipos Antalné: Még egy epizód a magyar gyapot történetéhez. ArchivNet, 5. (2005) 5. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2006. márius 28.)

Körösmezei András–Sipos Antalné: Nincs királyi út!

Sipos Antalné: A textilkirály és a matematikus ArchivNet, 6. (2006) 1. sz. http://www.archivnet.hu/ (a letöltés ideje: 2006. márius 28.)